กลยุทธ์การบริหารสไตล์เกาหลี

thecityedu
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เทคนิคการบริหารการศึกษาหลายเทคนิคนำมาจากเทคนิคการบริหารธุรกิจ การบริหารสไตล์เกาหลีหรือการบริหารแบบเกาหลีเป็นการนำกลยุทธ์การค้าเพื่อปรับใช้ในองค์กรต่าง ๆ

 

  กลยุทธ์การบริหารตามสไตล์เกาหลี                         1-16 Aug 2008

ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา

พิมพ์ครั้งแรก    The City Journal ปีที่ 4 ฉบับที่ 93 ปักษ์แรก เดือนสิงหาคม 2551

                เทคนิคการบริหารการศึกษาหลายเทคนิคนำมาจากเทคนิคการบริหารธุรกิจ ซึ่งนำมาปรับให้เหมาะสมกับการบริหารการศึกษา  การบริหารตามสไตล์เกาหลีเป็นการนำแนวคิดการบริหารธุรกิจหรือกลยุทธ์ด้านการค้า มาจากละครชุดเกาหลี เรื่อง อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง  ซึ่งละครชุดเกาหลีหรือซีรี่ส์เกาหลีเรื่องนี้ ให้ข้อคิดในมุมมองของนักบริหารอยู่ตลอดในแต่ละตอน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของไทยส่วนหนึ่งนิยมไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและการศึกษาเปรียบเทียบที่ประเทศเกาหลีและสอดคล้องกับคำแนะนำของสภาการศึกษาที่แนะนำให้นำเทคนิคการบริหารของเกาหลีมาใช้ในการบริหารการศึกษาของไทย

                กลยุทธ์การบริหารตามสไตล์เกาหลีจากละครชุดเกาหลีมีขั้นตอนการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งนำมาจากบทละครเกาหลีเรื่องอิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง ในตอนที่อิมซังอ๊ก ได้รับการปูนบำเหน็จให้เป็นนายอำเภอ อิมซังอ๊ก จึงมีความคิดจะปรับเปลี่ยนการบริหารงานกลุ่มการค้ากังซาง ซึ่งอิมซังอ๊ก ได้ขอคำแนะนำจากผู้ตรวจการด้านการค้าที่เคยไปเมืองจีน(ต้าชิง) มาก่อน

ขั้นตอนการบริหารตามสไตล์เกาหลี   เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศมีดังนี้

   1.  ถ้าอยากให้ระบบมีความมั่นคง จะต้องให้ระดับหัวหน้าจนถึงลูกน้องมีความซื่อตรงต่อลูกค้าและองค์กร ไม่นำเงินไปใช้ส่วนตัว เป็นสัจจะด้านการค้าพื้นฐาน ซึ่งสามารถนำมาปรับเป็นพื้นฐานการบริหารการศึกษาได้

   2. การพัฒนาบุคลากรจำเป็นต้องปรับปรุงแนวคิดใหม่

   3. มองคนที่ความสามารถ ความมุ่งมั่น  นำบุคคลเช่นนี้มาฝึกหรือเรียนรู้การเป็นผู้บริหาร  เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ภักดีต่อองค์กร

   4. ผู้เป็นผู้นำต้องกล้าตัดสินใจ    เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง    กล้าจัดวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงาน กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความเคยชินของบุคลากรในองค์กร ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้บุคลากรมีสถานภาพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้นและไม่เป็นการบีบบังคับบุคลากร

   5. ผู้นำต้องให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคล มีการกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วม กำหนดตำแหน่งตามภาระงาน เช่น นายห้าง หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าใหญ่ หัวหน้าสายงาน 

                การบริหารตามสไตล์เกาหลี จึงนับเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อการบริหารสถาบันการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ โดยผนวกกับแนวคิดจากละครชุดเกาหลีเรื่องนี้ในตอนอื่น ๆ  คือ

ความมีคุณธรรม การค้าหรือการจัดการศึกษาอย่างมีคุณธรรม ย่อมช่วยให้สังคมสงบสุข แม้จะมีการแข่งขันกัน แต่หากทุกฝ่ายใช้คุณธรรมในการแข่งขัน ยอมรับกฎกติกาย่อมทำให้สังคมสงบสุข คุณธรรมที่สำคัญคือความซื่อสัตย์ ความมีพรหมวิหาร 4

ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ  ไม่คดโกง  ซึ่งนับเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารและครูทุกคน

ความมีสติ  จะช่วยให้ความผิดพลาดน้อยลง หากทำงานโดยขาดสติความผิดพลาดย่อมตามมา ไม่ควรตื่นตกใจอะไรง่าย ๆ ใช้สติ ตริตรอง อย่าเป็นกระต่ายตื่นตูม

การทำงานเป็นทีม เป็นสมรรถนะหลักในการทำงาน ที่ช่วยให้งานก้าวหน้า บรรลุวัตถุประสงค์ การทำงานเป็นทีมช่วยสอนเรื่องความสามัคคี ความมีน้ำใจ และความรักพวกพ้อง ไม่แก่งแย่งชิงดีกัน

ดังนั้นหากอยากจะเกาะติดกระแสเกาหลี ควรนำกลยุทธ์การบริหารตามสไตล์เกาหลีมาใช้พัฒนาระบบงานให้ก้าวสู่ความสำเร็จ  ต้องทำให้ระบบมีความมั่นคง  จงรู้จักปรับปรุงแนวคิด มองคนที่ความสามารถ  กล้าตัดสินใจ  ให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคล  ซึ่งหากทำได้จะช่วยให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ

การนำเทคนิควิธีการหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ในหน่วยงานนั้น ต้องระลึกไว้เสมอว่าแต่ละเทคนิคแต่ละกลยุทธ์นั้นย่อมมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ผู้นำมาใช้ควรเลือกปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทสภาพแวดล้อมขององค์กร /

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thecityeduความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาทักทายค่ะ
  • ขออภัยที่จำชื่อไม่ได้...แต่ก็ยังจำความดีมีน้ำใจได้เสมอ
  • ขอเอาใจช่วยให้สมหวัง    ได้เป็นผู้บริหารฝีมือดีในอนาคต

หมายเลขบันทึก

197224

เขียน

29 Jul 2008 @ 08:16
()

แก้ไข

13 Jun 2012 @ 15:23
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก