ชีวิตนี้สั้นนัก  ควรคิดทำอะไรเพื่อตนเอง เพื่อผู้อื่น และสร้างสังคมให้สงบสุข...