ช่วยแสดงความคิดเห็นในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา วัชรวิทยา ว่า เขาคาดหวังจะได้อะไรบ้างจากการไปครั้งนี้