สุรัตน์ชัย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องนาปลอดสารพิษ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ www.nathailand.com และคณะข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นนี้ขอขอบคุณ อาจารย์รุจโรจน์เป็นอย่างมากที่ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนสมาชิกรับชมได้ครับ

 

                                    ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุรัตน์ชัย พรมเท้าความเห็น (0)