• วันนี้ 25 กรกฎาคม ได้รับการติดต่อจาก ผอ.ตระกูล สุวรรณดี และรองผอ.อานนท์ อ้วนคำ (อดีต ผช.ผอ.เชียงกลมวิทยา) ขอนำคณะครูทั้งโรงเรียนมาศึกษาดูงานโรงเรียนโดยเน้นเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ ที่เตรียมการเปิดบ้านคุณธรรม
  • ผมใช้เวลาในการบรรยายพิเศษถึง 3 ชั่วโมงเต็ม ๆ ในการสรุปให้คณะครูฟังในหลากหลายเรื่องที่ควรทราบโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ได้ทำมากับมือ ครูสนใจฟังมากจนเลยเวลาเที่ยงไป 30 นาที แต่ก็คุ้มค่าเพราะได้รับประสบการณ์ดี ๆ นำไปปรับใช้ต่อ
  • ครูมีการร่วมกิจกรรมการคิดหลาย ๆ เกมส์ ที่ผมนำมาให้เล่น เช่นม้าลำพอง
  • หลังรับประทานอาหารก้เชิยเยี่ยมชมห้องต่าง ๆ ตามลีกษณะของต้นแบบโรงเรียนในฝัน ปิดท้ายด้วยชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง และซื้อเห็ดนางฟ้าที่นักเรียนนำมาขาย