อพส

อพส
ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Usernameintarumphun
สมาชิกเลขที่52864
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์


       โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 6  ตำบลบางเมืองใหม่   อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ 6 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจาก ร.อ.นายแพทย์ประชุม อินทรัมพรรย์   กับนางพยุง อินทรัมพรรย์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม    พ.ศ.2519   และได้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์”  เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลผู้บริจาค