อพส

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: intarumphun
  • ครู
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
  • สมาชิกเลขที่ 52864
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ประวัติโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์


       โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 6  ตำบลบางเมืองใหม่   อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ 6 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจาก ร.อ.นายแพทย์ประชุม อินทรัมพรรย์   กับนางพยุง อินทรัมพรรย์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม    พ.ศ.2519   และได้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์”  เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลผู้บริจาค