อพส

นาง มลิวัลย์ บริรัตนะวงศ์ kruwan บริรัตนะวงศ์
  • สมาชิกเลขที่ 52864
  • Username intarumphun
  • เป็นสมาชิกเมื่อ Sat Jul 26 2008 10:17:38 GMT+0700 (ICT)
  • เข้าระบบเมื่อ Sat Nov 06 2010 19:01:14 GMT+0700 (ICT)
ประวัติย่อ

ประวัติโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์


       โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 6  ตำบลบางเมืองใหม่   อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ 6 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจาก ร.อ.นายแพทย์ประชุม อินทรัมพรรย์   กับนางพยุง อินทรัมพรรย์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม    พ.ศ.2519   และได้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์”  เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลผู้บริจาค