มาใช้สูตร IF ช่วยตัดเกรดกันเถอะ

                 หลายๆ คนที่เคยใช้งาน Excel โดยที่เคยเขียนสูตรมาบ้าง ผมคิดว่าคงต้องเคยได้เรียนสูตร If มาอย่างแน่นอนครับ สูตร If เป็นประโยชน์มากเวลาที่เราต้องการช่วยจัดการข้อมูลที่มีเงื่อนไขหรือซับซ้อนมากๆ จนบางท่านอาจงงหรือไม่ก็อยากจะลืมๆ มันไปเลย

                 แต่วันนี้ผมจะลองเขียนสูตรนี้แบบง่ายๆ และให้เพื่อน G2K นำไปใช้ได้เลยนะครับ

 สมมุติว่าเรามีเงื่อนไขในการตัดเกรดนักเรียนตามนี้

  1. น้อยกว่า 50 คะแนน                = เกรด 0
  2. ตั้งแต่ 50 ถึง 59 คะแนน          = เกรด 1
  3. ตั้งแต่ 60 ถึง 69 คะแนน          = เกรด 2
  4. ตั้งแต่ 70 ถึง 79 คะแนน          = เกรด 3
  5. ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป           = เกรด 4

 และนักเรียนสอบได้คะแนน ดังนี้

 

สร้างช่องที่จะใส่เกรดแล้ว คราวนี้มาดูสูตรกัน

 

สูตรจะเริ่มเขียนจากแถวที่ 4 ได้ดังนี้

=IF(C4<50,"0",IF(C4<=59,"1",IF(C4<=69,"2",IF(C4<=79,"3",IF(C4>=80,"4")))))

(ตรงนี้ Copy สูตรไปใช้ได้ แค่เปลี่ยนค่าตามเงื่อนไขที่ต้องการนะครับ)

 

เมื่อเขียนสูตรแล้ว Copy ลงมาให้ครบกับนักเรียนทุกคน

 

เราสามารถเปลี่ยนค่าให้ตรงตามความต้องการได้นะครับ เช่น

ช่วงของคะแนนหรือถ้าไม่ได้ให้เกรดเป็นตัวเลขก็สามารถให้เกรดเป็น A ถึง F ได้ เช่น

=IF(C4<50,"F",IF(C4<=59,"D",IF(C4<=69,"C",IF(C4<=79,"B",IF(C4>=80,"A")))))

 

ภาพข้างล่างนี้ผมอธิบายสูตรนี้เอาไว้เพื่อว่าเพื่อนๆ จะได้แกะสูตรนี้เอาไปใช้ได้ง่ายขึ้น

 

ก็ลองแกะสูตรกันดูนะครับ ไม่ยากแต่ช่วยลดเวลาได้มากเวลาต้องตัดเกรดนักเรียนเยอะๆ หลายๆ ห้อง หลายๆ วิชา

            ปล. ถ้าต้องการกำหนดให้นักเรียนที่ได้เกรด 0 เป็นสีแดงและใส่สีในเซลล์นั้นสามารถทำได้โดยใช้ Function "Conditional Formatting" โปรดติดตามการใช้ Function นี้ตาม Link นี้ครับ http://gotoknow.org/blog/exceltips/196083