AAR สัมมนานักส่งเสริมการเกษตร สาย 1 ที่ลานกระบือ (16 มี.ค 49)

ต้องสร้างสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการไปศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

         เวลาประมาณ 15.30 น. นักส่งเสริมการเกษตรสายที่ 1 ได้ทำ AAR โดยวันนี้ได้มอบภารกิจให้นักส่งเสริมการเกษตร 2 ท่าน เป็นคนดำเนินการ คือ 1) คุณเสนาะ  ยิ้มสบาย จากสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย และ 2) คุณนิพิจ  พินิจกุล นักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่ จากสำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ

                                          เสนาะ ยิ้มสบาย

 

          คำถามที่ 1 การศึกษาดูงานในวันนี้ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้าง..?

 • เห็นกระบวนการแก้ปัญหาของชาวบ้าน
 • การพึ่งตนเองของชาวบ้าน ช่น การผลิต การหาวัตถุดิบ เป็นต้น
 • ได้เห็นวิธีการเรียนรู้ของชาวบ้าน ทั้งจากการไปศึกษาจากกลุ่มต่างๆ การเรียนรู้จากเพื่อนบ้าน
 • ได้เรียนรู้ถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เกิดจากปัญหาเดียวกัน ทำให้กลุ่มเข้มแข็ง

          คำถามที่ 2 ประเด็นใดบ้างที่ท่านคิดว่าจะสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน..?

 • ต้องเริ่มที่การปรับความคิดเห็นของเกษตรกร
 • การทำงานจะต้องให้ความร่วมมือ งานจึงจะประสบผลสำเร็จ
 • การตั้งกลุ่ม ควรมีการทำข้อตกลงกฎระเบียบ และกติกาการทำงานร่วมกัน
 • ต้องมีการประสานงานการทำงานภายในกระทรวงเกษตรฯ และใช้ศูนย์เป็นกลไก
 • นักส่งเสริมฯ ต้องเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร สนับสนุนและให้คำปรึกษา ทดลอง วิจัย บันทึกผลการเรียนรู้
 • การนำการวิจัยชุมชนมาปรับใช้ นักส่งเสริมฯ ต้องเข้าร่วมหาโจทย์เพื่อหาคำตอบร่วมกับเกษตรกร

                                          AAR ที่ลานกระบือ

          คำถามที่ 3 ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดกระบวนการในครั้งต่อไป...?

 • นักส่งเสริมการเกษตรที่จะเข้าไปศึกษาดูงานไม่มีความพร้อม แต่ชาวบ้านมีความพร้อม ดังนั้น ต้องสร้างสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการไปศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • เห็นควรปรับเวลาในการศึกษาดูงาน โดยให้เข้าไปศึกษาดูงานก่อน แล้วจึงจัดการประชุม-สัมมนาฯ

          อากาศร้อนมากในบ่ายวันนี้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการทำ AAR จึงแล้วเสร็จ วันนี้คุณเสนาะ  ยิ้มสบายได้ทำหน้าที่ในบทบาทของคุณอำนวยในการซักถามและทำ AAR ได้เป็นอย่างดี ส่วนคุณนิพิจ  พินิจผล ยังมีส่วนร่วมน้อยทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังใหม่ ครั้งต่อไปคิดว่าคงเข้าแจมได้มากกว่านี้

          ทีมงานประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายฯ คุณวิโรจน์  พ่วงกลัด คุณสายัณห์  ปิกวงค์ อ.ศักดา ทวิชศรี และผม เมื่อกลับถึงสำนักงานเกษตรจังหวัด ยังได้ทำ AAR กันอีกรอบ และสิ่งที่เราจะปรับในวันพรุ่งนี้ในสายที่ 2 ที่อำเภอคลองลาน ก็คือ

 • คำถามที่ 1 ที่ว่า "เราได้เรียนรู้อะไร" เปลี่ยนเป็น "เราได้บทเรียนอะไร" 
 • ในการชี้แจงก่อนการลงสนามเพื่อการศึกษาดูงาน ทีมจะต้องชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจถึงการศึกษาดูงาน (ในประเด็นการ ปลรร./การให้กำลังใจ/การนำเสนอผลการทำงาน/การค้นหาประเด็นการวิจัยในงาน ฯลฯ)

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ ติดตามต่อไปนะครับว่า ผลจะเป็นอย่างไร

วีรยุทธ  สมป่าสัก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#aar#ฝึกทำ

หมายเลขบันทึก: 19637, เขียน: 20 Mar 2006 @ 16:36 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ไพโรจนฺ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
แวะมาดู