ครั้งแรกที่เขียนบล็อก จากการได้รับการอบรมที่ม.ศรีปทุม อบรมเรื่องโครงการครูนักอ่านและนักเขียนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549  ทำให้รู้เรื่องการเขียนบล็อก แต่ก่อนอ่านอย่างเดียว มันได้ความรู้มาก  ได้ข้อคิด เป็นคนที่ไม่ชอบเขียนแต่ชอบอ่านมากกว่า แล้วไม่ชอบการระบายออกทางตัวอักษรจะชอบเล่าอย่างเดียว หรือไม่ก็เก็บไว้คนเดียว จนบางครั้งเหมือนเป็นคนไม่มีที่ระบาย เหมือนคนเก็บกด บางเรื่องก็น่าจดจำ แต่บางเรื่องก็ไม่เล่า ต่อไปจะฝึกการเขียนการคิดออกทางบล็อก