สิ่งที่ทำวันนี้

-ทำความรู้จักกับระบบปฏิบัติการ Linux Fedora Core 4

-ทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux Fedora Core 4 โดยดูขั้นตอนการติดตั้งจากการติดตั้ง Linux Fedora Core 3

-ศึกษาการเพิ่ม thai truetype font สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux Fedora Core 4

-ศึกษาการเพิ่ม thai keyboard input สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux Fedora Core 4

-ทำการปรับแต่ง Linux Fedora Core 4 หลังการติดตั้ง 

ปัญหาที่พบ 

- หลังการติดตั้ง Linux Fedora Core 4 เกิดปัญหาเกี่ยวกับระดับของภาษา เมื่อทำการเพิ่ม thai truetype font ก็ยังเกิิดปัญหาเกี่ยวกับระดับของภาษา อยู่ 

 -ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux Fedora Core 3 และศึกษารายละเอียด การติดตั้งได้ที่นี่ Click

-ท่านสามารถศึกษาวิธีการเพิ่ม thai keyboard input สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux Fedora Core 4 ได้ที่นี่ Click

-ท่านสามารถศึกษาวิธีการปรับแต่งLinux Fedora Core 4เพิ่มเติมได้ที่นี่ Click