โครงงานปฐมวัย

หน่วยตัวเรา

แผนการสอนโครงงาน   เรื่อง สัมผัสทั้งห้า

สัปดาห์ที่  5 หน่วยตัวเรา  เรื่องสัมผัสทั้งห้า

1.  สาระสำคัญ      ร่างกายของเราประกอบด้วย  อวัยวะต่าง ๆ  ที่มีความสำคัญและหน้าที่

                             แตกต่างกันไป  เราจึงควรดูและรักษาความสะอาดและปฏิบัติดูแลให้ถูกวิธี

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้

                2.1 นักเรียนสามารถบอกชื่ออวัยวะได้ถูกต้อง A

                2.2 นักเรียนหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ  ได้  เช่น  ตา  จมูก  ปาก  หู  ขา มือ เป็นต้น

3. เนื้อหาสาระ    ร่างกายของเราประกอบด้วย ตา ใช้มองสิ่งต่าง ๆ หู ใช้ฟังเสียง จมูกใช้ดมกลิ่น  ปากใช้รับประทานอาหาร   มือใช้หยิบจับสิ่งของ  ขาใช้เดิน  เคลื่อนไหว ซึ่งร่างกายแต่ละส่วนมีความสำคัญและหน้าที่แตกต่างกันไป

4. กิจกรรมการเรียนการสอน

                4.1 นำเข้าสู่บทเรียนนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงวน  เพลงอัวยวะพร้อมชี้อวัยวะส่วนต่าง ๆของร่างกายประกอบเพลง

                4.2  นำภาพอวัยวะส่วนต่าง ๆให้นักเรียนดูและร่วมกันสนทนาถามตอบเรียกชื่อภาพอัวยวะที่ละภาพ รวม 12 ภาพ

                4.3 ครูจดบันทึกภาพที่นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง และภาพที่นักเรียนอ่านผิด

                4.4 แบ่งกลุ่มนักเรียนวาดภาพอวัยวะส่วนต่าง ๆของร่างกาย                                                  

     5.   สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์

                5.1  เพลงวน

                5.2  เพลงอวัยวะ

                5.3  ภาพเด็กผู้ชาย

            5.4  ภาพอวัยวะของร่างกาย A

6.  การวัดและประเมินผล

                6.1  สนทนาเกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกาย

                6.2  ถามตอบหน้าที่ของอวัยวะของร่างกาย

                6.3  ตั้งคำถามกระตุ้นกระบวนการคิด

                                6.3.1  ยกตัวอย่างสมมติสถานการณ์ถ้านักเรียนไม่มี ตา ขา มือจะทำอย่างไร

                                6.3.2  บอกวิธีการดูแลอวัยวะของร่างกายให้สะอาดและปลอดภัย

7.  กิจกรรมที่เสนอแนะ

                7.1  ครูได้บูรณาการ การสอนหน่วยประสาทสัมผัสเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์ โดยการนับจำนวนของอวัยวะ

               

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานครูทิพย์

คำสำคัญ (Tags)#kmobec#kmska2#kumpangphet

หมายเลขบันทึก: 195646, เขียน: 22 Jul 2008 @ 08:42 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วัชรี
IP: xxx.174.167.223
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ

IP: xxx.142.144.197
เขียนเมื่อ 

อยากดูโครงงาน