เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบเอกสาร ที่ถูกต้อง  เพื่อสะดวกต่อการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  ทำให้น้องฝึกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการทำงาน  การแบ่งปันความรู้และแบ่งเบาภาระในการทำงานของเราทางหนึ่ง  ต้องขอขอบคุณท่าน  อ.นพดล  จำรูญ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตที่ได้คิดไอเดียนี้ออกมา  เรียกว่าเหมือนเป็นประเพณี  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่  3  แล้ว  ทำให้เราทำงานได้สะดวกมากขึ้น และฝึกความรับผิดชอบของนิสิตสหเวชฯด้วย  เผื่อในอนาคตเป็นพื้นฐานในการทำงาน โดยให้น้องรู้จักทำงานเป็นระบบ  ทำงานเป็นทีม  และยังลดภาระหน้าที่ให้กับพัสดุด้วย  ให้พัสดุ  การเงิน  และจนท.แผน  ให้ความรู้แก่น้อง ๆ  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับนิสิต    ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ