คนนิสัยดี

LIVING  SKILL

THINKING  SKILL

SOCIAL  SKILL

     นิสัย  เป็นสิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา  คนทุกคนก็คงไม่ใช่เป็นคนนิสัยดีตลอดเวลาหรอก  แต่นิสัยจะออกมากับการกระทำและบุคคลิกลักษณะของคน  การที่จะเป็นคนนิสัยดีนั้นควรจะมีการพูดจาให้สุภาพเรียบร้อย  อ่อนโยน  อ่อนหวาน  มีมารยาทในการพูดจาเพราะบางทีมันอาจเป็นเพราะมาจากครอบครัวด้วยก็มีส่วน  คนที่นิสัยมีลักษณะ  อย่างไรอันดับแรกเราเองต้องสำรวจตัวเราเองก่อน  การเป็นคนนิสัยดีนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่รวมกันหลายๆคนเสมอไป เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนการทำดีเชื่อได้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีสวรรค์มองเห็น  สวรรค์คงไม่ข้างคนผิด