สกอ. มีหนังสือส่งมาเมื่อวันที่ 22 มี.ค.49   เชิญไปร่วมประชุมเสวนาแสดงความคิดเห็นต่อร่างต้นฉบับตำราเรื่องนี้ในวันที่ 27 มี.ค.49   ซึ่งการเชิญประชุมกระชั้นอย่างนี้ผมหมดสิทธิ์   เพราะเวลานัดของผมเต็มล่วงหน้า 1 - 2 เดือน   หน่วยราชการส่วนใหญ่มักนัดกระชั้นเสมอ   จึงฟลุ๊กจริง ๆ ที่ผมจะเข้าร่วมได้คราวนี้ไม่ฟลุ๊ก   ผมจึงไม่มีโอกาสไปร่วม

         แต่ไหน ๆ สกอ. ก็ส่งต้นฉบับมาให้แล้ว   ก็ช่วยออกความเห็นเสียหน่อย   ผมมี 2 ความเห็นเท่านั้นครับ

1. สไตล์การเขียนแบบนี้เป็นแบบเริ่มด้วยทฤษฎีที่มีการอ้างอิง   คือสไตล์วิชาการ   จะเป็นหนังสือที่อ่านยากหรือไม่ดึงดูดใจให้อ่าน
2. เนื้อหา   ผมอยากเห็นเนื้อหาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนจากหลากหลายสาขาวิชาในบริบทไทย   ที่เขียนนี้เขียนกลาง ๆ ในเชิงหลักการ   ผมคิดว่ามีประโยชน์น้อย

         แต่หนังสือตามต้นฉบับที่ส่งมาให้ผมก็มีประโยชน์นะครับ   มีความรู้หลายอย่างที่ผมไม่รู้มาก่อน   เกือบลืมบอกไปว่าตำรานี้เขียนโดย รศ. ดร. ชนิตา  รักษ์พลเมือง   และ ศ. ดร. สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์

วิจารณ์  พานิช
 23 มี.ค.49