ความเห็น 17491

การแบ่งปันความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับน้องสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

บอย สหเวช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณขวัญที่นำมาเขียนลงใน Blog ครับ ถ้าขวัญได้เล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับวัสดุที่บรรยายให้น้อง ๆ นิสิต ฟัง จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรของคณะฯ เราด้วยครับ