GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สะเก็ด KM ใน HA : (4) โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

สำหรับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   ได้รับคำชื่นชมดังนี้

         "การจัดการความรู้มีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในประเด็นที่น่าสนใจขององค์กร เช่น โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   การดูแลทางจิตวิญญาณ  เป็นต้น   ผลการดเนินการทำให้องค์กรเริ่มมีการค้นหาแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นระบบ   พยายามเปลี่ยน Tacit Knowledge ที่มีอยู่มากมายให้เป็นความรู้ขององค์กร   ในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   สามารถพัฒนาระบบให้เอื้อต่อการบริการผู้ป่วยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   และใช้การสร้างฐานข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล   ตลอดจนประโยชน์ในด้านอื่นที่ทำให้เกิดความคล่องตัวในการเข้าถึง  สื่อสาร  และแจ้งเตือน"

สะเก็ด KM ใน HA : (1)

สะเก็ด KM ใน HA : (2)

สะเก็ด KM ใน HA : (3)

วิจารณ์  พานิช
 14 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สาธารณสุขสุขภาพ
หมายเลขบันทึก: 19466
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)