ไปร่วมเล่าเรื่อง...งานที่ทำ R2R


Story r2r ที่ได้รางวัล สวรส ระดับติตยภูมิ

วันที่ 2-3 กรกฎาคม ดิฉันมีโอกาสเข้าร่วมประชุม R2R ที่ สวรส จัดขึ้น ที่มิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

งานจัดอย่างยิ่งใหญ่ วิทยากรที่มีประสบการณ์มาเล่าเรื่อง R2R

 

ในครั้งนี้หลังจากที่ผลงานของทีมเราได้รับรางวัลระดับ ตติยภูมิ เรื่อง

ผลของการใช้โปรแกรมวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด

Effect of Discharge Planning Program on Self-Care and Quality of life   in Mastectomy Patients receiving Adjuvant Chemotherapy

ทีมงานวิจัยของเรา

โปสเตอร์ที่ สวรส จัดทำให้ สวยงามมากค่ะ

ดิฉันได้ประสบการณ์และได้เรียนรู้มากมายจากผลงานประจำทั้งระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิและตติยภูมิ

               โปสเตอร์ระดับ ตติยภูมิ

หลังจากทุกคนทำงานประจำแล้วนำมาทำเป็นวิจัย ทุกคนเล่าเรื่องงานของตัวเองอย่างไม่ติดขัด เล่าอย่างมีความสุข หลายคนมานั่งฟังด้วยความสนใจ

 

             เล่าเรื่องงานวิจัย

ดิฉันเล่าเรื่องงานวิจัยที่ทำในวันแรก เล่า 2 ครั้งให้กลุ่มที่สนใจฟังค่ะ

ดิฉันไปรับรางวัลแทนน้องพยาบาลหอผู้ป่วยเคมีบำบัด รพ ศรีนครินทร์ค่ะ

                   รับโล่ห์

ทีมงานจาก รพ เราได้อีกหลายรางวัลค่ะ

ท่านอาจารย์ รศ นพ สงวนศักดิ์ รองวิจัยก็ไปร่วมยินดีกับเราค่ะ

งานนี้ถือว่า สวรส ได้สร้างกระแสได้เป็นอย่างดี หลายคนฟังแล้ว สามารถนำแนวคิดที่ได้ไปสานต่องานที่อาจจะดูเป็นเงาลางๆอยู่ คงจะชัดเจนขึ้น

สำหรับตัวดิฉันเองได้เรียนรู้มากมาย

 • ทั้งกระบวนการส่งงานเข้าประกวด ถือเป็นงานแรกที่ส่งในระดับประเทศ
 • ทั้งกระบวนการทำงานร่วมกับ สวรส ที่ทำได้ระดับมืออาชีพ ขอชื่นชมทีมงานทุกคน ที่ประสานจนงานนี้สำเร็จลงได้
 • อีกไม่นาน   น่าจะทำให้มีงานดีดีออกมาอีกมากมาย
 • อานิสงค์ที่ได้ไม่ใช่เฉพาะทีมวิจัยเท่านั้น ผลงานจะมีผลต่อการพัฒนาบริการกับประชาชนเป็นอย่างดี

 

เพื่อน G2K ไปร่วมงาน ทั้งน้องแหว๋ว หมอโรจน์ คุณติ๋ว กฤษณา  กระปุ๋ม

น้องแหว๋ว  กระปุ๋มและดิฉันเอง

ขอบคุณเพื่อนชาว G2K ที่ตามไปให้กำลังใจค่ะ

ขอบคุณ สวรส ขอบคุณทีมทำงานทุกท่าน

ขอบคุณผู้ที่สนใจทุกคนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับดิฉันในห้องตติยภูมิ

เพื่อนเราด้วย..คุณหน่อย อัมพร กุลเวชกิจ

หมายเลขบันทึก: 192768เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2008 05:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:16 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (22)

ยินดีในความสำเร็จ นะคะ P'

               มีความสุขในการทำงาน ค่ะ

                                           

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีด้วยค่ะพี่แก้ว

อยากให้วิชาชีพเรามีคนเก่งๆ และมุ่งมั่นพัฒนางานอย่างพี่แก้ว นะคะ

 • ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
 • เห็นคุรหมอสมบูรณ์
 • น้อง Kapoom พี่แหว๋ว พี่ติ๋ว
 • ใครอีก
 • โห เต็มเลย อดเจอป้าแดงเลยใช่ไหม

ยินดีด้วยค่ะ กับพี่แก้วคนเก่ง น่าจะได้มาร่วมงานแสดงความยินดีด้วย ส่งกำลังใจมาให้เสมอค่ะ

ยินดีกับพี่นีด้วย

P

น้องเอ๋ เป็นน้องพยาบาลที่เป็นความหวังของพี่ๆนะคะ

P

ขอบคุณน้อง อาจารย์ขจิต  ที่ตามให้กำลังใจพี่ๆและน้องๆชาวศรีนครินทร์เสมอมาค่ะ

P

เกศ เป็นน้องคนต่อไปนะคะ...ที่จะเป็นความหวังของพี่ๆค่ะ

สวัสดีครับ พี่แก้ว

 • แวะมาแสดงความยินดีด้วยครับ
 • เยี่ยมจริงๆ
 • เก่งมาก ๆ
 • ชื่นชมครับ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 • มาร่วมชื่นชม ยินดี กับพี่แก้วและก็ทีมงานอีกครั้งค่ะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ พี่น้องร่วมวิชาชีพอย่างมาก ทำให้เด็กๆ โดยเฉพาะ พยาบาลใน รพ.ชุมชนที่ขาดพี่ๆ หรือระบบที่เอื้อนั้นมีแนวทางในการพัฒนา ไม่รู้สึกว่าเคว้งคว้าง แม้จะมีความต่างด้านระดับของการบริการสุขภาพ เพราะจิตใจที่แบ่งปันด้วยคุณลักษณะของกัลยาณมิตร
 • ขอบคุณกับกำลังใจ และอื่นๆ ที่ตามมาจากการได้เผยแพร่ ความรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์กับวิชาชีพ ระบบบริการสุขภาพ และ ประชาชน ขอบคุณด้วยใจจริงค่ะพี่แก้ว

สวัสดีค่ะครูโย่ง  น้องแหว๋ว และคุณอุดมพร

ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจกันค่ะ

 

 

สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในหัวข้อ “จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research R2R): เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา” ใน
วันที่ ๒- ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

          จากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research R2R): เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา” ในวันที่ ๒- ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๑,๒๖๒ คน จากผู้ลงทะเบียนจำนวน ๑,๓๔๘ คน
ทั้งนี้ สามารถสรุปการดำเนินงานได้ดังนี้
      ๑. การประกวดรางวัล R2R 
          ตามที่ได้จัดให้มีการประกวดรางวัล R2R ดีเด่น ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๓๖๐ เรื่อง แบ่งออกเป็นระดับปฐมภูมิ ๗๑ เรื่อง ทุติยภูมิ ๑๓๘ เรื่อง และตติยภูมิ ๑๕๑ เรื่อง โดยเกณฑ์การประกวดพิจารณาจาก การนำไปใช้หรือการสร้างความรู้ในการแก้ปัญหางานประจำ หรือการนำไปปรับระบบบริการ cost-effectiveness และเกิดการสร้างศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนการมีส่วนร่วมของคนทั้งในและนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 ผลการประกวด มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๓๔ เรื่อง แบ่งเป็น
- ระดับปฐมภูมิ มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน ๑๐ เรื่อง แบ่งเป็น ผลงาน R2R ยอดเยี่ยม ๑ เรื่อง และผลงาน R2R ดีเด่น ๙ เรื่อง
- ระดับทุติยภูมิ  มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน ๑๑ เรื่อง แบ่งเป็น ผลงาน R2R ยอดเยี่ยม ๑ เรื่อง และผลงาน R2R ดีเด่น ๑๐ เรื่อง
- ระดับตติยภูมิ มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน ๑๓ เรื่อง แบ่งเป็น ผลงาน R2R ยอดเยี่ยม ๑ เรื่อง และผลงาน R2R ดีเด่น ๑๒ เรื่อง

       ๒. ผลการประเมินจากแบบสอบถาม
          ผลการวิเคราะห์แบบประเมินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R โดยวิเคราะห์จากข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมินจำนวน ๖๖๐ คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพยาบาล ๔๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐ และทราบข่าวสารการจัดการประชุมจากเว็บไซต์จำนวน ๒๑๒ คน เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนเป็นส่วนใหญ่ จำนวน ๒๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖ 
          จุดประสงค์ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ คือ ต้องการเรียนรู้ เพื่อนำสู่การทำ R2R ต่อไป ซึ่งหากวิเคราะห์โดยรวมถึงระดับพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละหัว ข้อ ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมากในทุกหัวข้อการประชุม
          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงเรื่องการบริหารจัดการสถานที่ เก้าอี้นั่ง ให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และบริหารจัดการไม่ให้เสียงของแต่ละห้องรบกวนกัน สำหรับหัวข้อการประชุมส่วนใหญ่ที่อยากให้ สวรส.จัดประชุมในครั้งต่อไปคือ วิธีการทำ Research ขั้นตอนการทำจนถึงการนำเสนองานวิจัย

       ๓. ข้อเสนอแนะและปรับปรุง
          - การเปิดรับสมัครผู้ที่เข้าร่วมการประชุม และรับสมัครผลงานที่จะเข้าประกวดรับรางวัล R2R ดีเด่น ควรรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูล และรายงานผลได้อย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว ซึ่งจะง่ายต่อการจัดการ การสืบค้นข้อมูล และการลงทะเบียน ตลอดจนหัวข้อของผลงาน R2R ในบทคัดย่อจะได้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
          - การประกวดรางวัล R2R ควรแยกประเภทรางวัลตามบริบทของโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยควรแยกออกจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
          - ในการจัดประชุมควรแบ่งประเภทงาน R2R ออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ งาน R2R ระดับพื้นฐาน และ งาน R2R ระดับขั้นสูง
          - รูปแบบการจัดประชุมในห้องประชุมย่อย เป็นรูปแบบที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็นและได้รับความรู้อย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ยังคุ้นเคยกับการจัดห้องประชุมแบบ การนั่งฟังบรรยาย ฉะนั้น ผู้ดำเนินการจัดการประชุมต้องมีกระบวนการอธิบายลักษณะ และรูปแบบการประชุมให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบ
          - การเตรียมการเรื่องเอกสารประกอบการประชุม เป็นไปด้วยความเร่งรีบ เนื่องจากระยะเวลาในการเตรียมการน้อย ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้มาก ประกอบกับกระเป๋าเอกสารเสร็จไม่ทันกำหนดเวลา ผู้เข้าร่วมการประชุมจึงไม่ค่อยพอใจนัก

      ๔. งบประมาณที่ใช้ 
          รวมทั้งสิ้น ๔,๗๔๓,๖๗๗ บาท คิดเป็น ๓,๗๕๘.๘๕ บาท ต่อคน หากหักค่าลงทะเบียนที่ได้จากผู้เสียค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑,๒๐๙,๓๐๐ บาท จะเสียค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น ๓,๕๓๔,๓๗๗ บาท คิดเป็น ๒,๘๐๐ บาท ต่อคน

ขอแสดงความยินดีกับพี่แก้วด้วยนะคะ

ไม่ทราบว่าจะหางานอ่านได้ที่ไหนคะ สนใจมาก

อ่านผลงานที่ส่งไป สวรส ที่นี่ค่ะคุณนาฏนภา

http://gotoknow.org/blog/nurseresearch/192766

ข่าวจาก รพ

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานที่ไดรับรางวัล R2R
ดีเดน ประเภทบริบทการบริการระดับตติยภูมิ

ขอชื่นชมคนทำงานด้วยใจ..ขอแสดงความยินดีกับผลสำเร็จและความภาคภูมิใจค่ะพี่สาวแสนสวย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท