• มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการเขียนบล็อก ร่นที่1-2 อบรมวันที่ 21 มีค.2549 ขณะนี้ยอดผู้สมัครเต็มแล้วครับ   ดังนั้นเพื่อให้ผู้พลาดการอบรมจากรุ่นที่1และ2   ทีมงาน KMมข.จึงเพิ่มรุ่นพิเศษในวันที่27 มีค.2549 รุ่นละ 30 คน(รอบเช้า/บ่าย) อบรม ณ.ห้องปฏิบัติการคอมฯ อาคารวิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ.วันนี้ยังพอมีที่ว่างครับ ประมาณ 20 ที่นั่ง สมัครด่วนที่คุณศิริพร กองการเจ้าหน้าที่ มข.โทร(ภายใน) 2034-5 ด่วนครับ(รับเฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น )

                    พิชัย เล่งพานิชย์