หนังสือ "กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข"

         คณะบรรณาธิการหนังสือประกอบด้วย   นพ. พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์,  รศ. นพ. สมชาติ  โตรักษา   และ ดร. เอื้องฟ้า  สิงห์ทิพย์พันธุ์

                 

คณะผู้มาร่วมหารือเมื่อวันที่ ๑๓ มีค. ๔๙   (๑) 

คณะผู้มาร่วมหารือเมื่อวันที่ ๑๓ มีค. ๔๙  (๒) 

ตามแผน   หนังสือจะมี 7 บทดังนี้
 1. KM นานาชาติและทฤษฎีการจัดการความรู้
 2. คุณภาพงานกับการจัดการความรู้ (เขียนโดย นพ. อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล  ผู้อำนวยการ พรพ.)
 3. การนำ KM ไปปรับใช้ในหน่วยบริหารสาธารณสุขในส่วนกลาง (พญ. นันทา  อ่วมกุลและทีมงานกรมอนามัย)
 4. การนำ KM ไปปรับใช้ในหน่วยบริหารสาธารณสุขระดับภูมิภาค (ทีมงาน สสจ. พระนครศรีอยุธยาและ สสจ. นครสวรรค์)
 5. การนำ KM ไปปรับใช้ในหน่วยบริการสุขภาพระดับโรงพยาบาล
              5.1 โรงพยาบาลชุมชน : รพ.วังน้อย อยุธยา, รพ.บ้านตาก จ.ตาก,  รพ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
              5.2 โรงพยาบาลทั่วไป : รพ. พิจิตร
              5.3 โรงพยาบาลศูนย์ : รพ.ศูนย์ขอนแก่น
 6. การนำ KM ไปปรับใช้ในหน่วยบริการสุขภาพระดับ PCU   สถานีอนามัยและชุมชน
 7. แนวโน้มการนำ KM ไปประยุกต์ใช้และข้อควรระวังในการปรับใช้

         หนังสือเล่มนี้น่าจะจัดพิมพ์เผยแพร่เสร็จภายในปี 2549 นี้

วิจารณ์  พานิช
 13 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

kwanjai
IP: xxx.129.32.226
เขียนเมื่อ 
อยากเรียนรู้เรื่องการทำ[]Hvd
kwanjai
IP: xxx.129.32.226
เขียนเมื่อ 
อยากเรียนรู้เรื่องการทำบล็อก