สุนันทา บุญโตG3

   วันนี้ได้แบ่งกลุ่มการทำ CAI มีสมาชิก 4 คน นายนพรัตน์ คุณศรี, นายเศกสรรค์  ใจดี,        นายสายัน พิมพขันธ์, นางสาวสุนันทา  บุญโต งานที่ทำแบ่งตามระดับช่วงชั้น จับสลาก           ได้ช่วงชั้นที่ 4 ในกลุ่มตกลงกันจะทำเกี่ยวกับสุขศึกษา แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่ อาจมีทางเลือกใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนันทา บุญโตG3ความเห็น (0)