ความท้าทาย/ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไทย

         ในการประชุมสภาจุฬาฯ วันที่ 23 ก.พ.49   ศ. นพ. เกษม  วัฒนชัยได้เตือนว่า   ในปีการศึกษา 2549 ที่จะเริ่มตอนกลางปี   อุดมศึกษาไทยจะเผชิญวิกฤตใหญ่หลวงจากการที่สภาพของอุดมศึกษาได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง   คือจากตลาดเป็นของผู้ให้บริการ   กลายเป็นตลาดเป็นของผู้รับบริการ   เนื่องจากจำนวนที่เรียนในมหาวิทยาลัยจะพอ ๆ กับจำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.6   ดังนั้นจะเกิด

         สภาพที่หลายหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาเข้าเรียนไม่ครบ   หรือแทบไม่มีคนเข้าเรียนเลย   การดำเนินการจะไม่คุ้มทุน   ต่อไปจะมีมหาวิทยาลัยที่ต้องปิดตัวเอง   หรือต้องควบรวมกับมหาวิทยาลัยอื่น   หรืออาจต้องรวมตัวกันในกรณีมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้กัน

         มหาวิทยาลัยจะพบสภาพ "เจ๊งได้"   เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย

         มหาวิทยาลัยจึงต้องตื่นตัว   เตรียมสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยวิธีต่าง ๆ และรูปแบบหนึ่งคือ differentiation ตามหลักการตลาด  เตรียมลดความสูญเปล่า...Lean Management

         จะมีต่างประเทศเข้ามาซื้อมหาวิทยาลัยที่เจ๊ง   เวลานี้ CP รวมตัวกับมหาวิทยาลัยซินหัว   จะเข้ามาซื้อมหาวิทยาลัยณิวัฒนา

สภามหาวิทยาลัย (1-9)

วิจารณ์  พานิช
 23 ก.พ.49