วันนี้  คณะศึกษาศาสตร์  ได้เรียนเชิญ  คุณโสภณ  สุภาพงษ์   มาบรรยายเรื่องการศึกษา  กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทบาทครู ผู้บริหารการศึกษา นักพัฒนาสังคมและสื่อสารมวลชน  ดิฉันคิดว่า  พวกเราที่นั่งฟังการบรรยายคงรู้สึกเช่นเดียวกันว่าเราได้รับอะไรมากมาย  โดยเฉพาะความหมายของการศึกษา  แต่สิ่งหนึ่งที่ อ.โสภณ  เล่าให้พวกเราฟังคือ การสัมภาษณ์ครูสมพร  ครูสอนลิงและครูสมพรได้บอกไว้ว่ามหาวิทยาลัยลิงของครูสมพรดีกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ 3 เรื่องคือ

        1.  มหาวิทยาลัยลิง  ไม่มีการเข้าสอบ

        2.  ลิงทุกตัวจบหมดไม่มี Retire

        3.  ลิงทุกตัวจบหมดแล้วมีงานทำ

        ดิฉันคิดว่า  สิ่งดี 3 เรื่องของมหาวิทยาลัยลิง  เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าคิดยิ่ง