อีกก้าวหนึ่ง คือ ห้องเรียน KM

การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจจะใช้วิธีในระบบห้องเรียน นอกห้องเรียน และผ่านสื่อต่าง ๆ ก็ได้

อีกก้าวหนึ่ง คือ  ห้องเรียน KM

   เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2549  ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานย่อยของ     กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ห้องเรียน KM  และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งมี คุณนันทา            ติงสมบัติยุทธิ์  คุณดนัย  ชื่นอารมย์  คุณอุดม  รัตนปราการ  และ ศิริวรรณ  หวังดี  เป็นคณะ     ทำงาน  นอกจากนี้ก็มี คุณธุวนันท์  พานิชโยทัย  และ คุณอุสา ทองแจ้ง  มาร่วมด้วยเป็นระยะ ๆ  โดย  ผอ. มนตรี  วงศ์รักษ์พานิช  เป็นผู้สนับสนุนห้องประชุม และน้ำชากาแฟ ก็ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

   บรรยากาศของการประชุมได้เริ่มจากการตั้งประเด็นว่า  "วันนี้เราจะหารือกันในเรื่องอะไร? ที่เกี่ยวกับห้องเรียน KM"  ซึ่งได้ข้อสรุปว่า  "ถ้าเราจะจัดให้มีห้องเรียน KM และ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น เราจะทำกันอย่างไรดี"

   จากประเด็นและคำตอบมี่เกิดขึ้นจึงได้เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายงานว่า

     "แล้วเราจะทำขึ้นเพื่ออะไร?"

     "เราควรจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างในงานชิ้นนี้?"

     "แล้วเรามีวิธีการทำงานกันอย่างไร?"

     "ขั้นตอนการทำงาน....แลกเปลี่ยนเรียนรู้....จะทำอะไรบ้าง?"

     "และเราจะวางแผนงานกันอย่างไรดี...เริ่มจากจุดไหนก่อน?"

   ซึ่งคำตอบที่เกิดขึ้นจากผู้ร่วมประชุมก็คือ 

     เป้าหมาย คือ  เพื่อพัฒนาตนเองโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกลุ่ม และมวลชน

     กิจกรรมที่ทำ ประกอบด้วย 1) จัดเป็นห้องเรียนเพื่อให้เรียนรู้ด้วยตนเองในห้องสมุด           2) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเวทีรวม และเวทีเฉพาะกิจ  3) จัดคลีนิค KM เคลื่อนที่เพื่อ     ให้คำปรึกษา และ 4) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์

     วิธีการทำงาน จะประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ในระบบชั้นเรียน  2)  การเรียนรู้นอกระบบห้องเรียน  และ 3) การเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ

     ตัวอย่างการวางแผนและกระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่

     1. จัดทำห้องสมุด KM  ได้แก่ 1) ดูสถานที่  2) วางแผนและดำเนินการจัดตกแต่ง              3) เปิดห้องเรียน KM  4) ให้บริการ  5) ประเมินผล  และ 6) สรุปผลและรายงานผล

     2.  ขั้นตอนงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 1) สำรวจประเด็นความต้องการ 2) จัดทำแผนปฏิบัติงาน  3) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร  4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  5) พัฒนาบุคลากร  6) ประเมินผล  และ 7) สรุปผลและรายงานผล

   เป็นรายละเอียดคร่าว ๆ ที่ได้สรุปจากการประชุมทีมงานกลุ่มย่อย  และวันนี้พวกเราก็มีนัดกันว่า   "เราจะไปดูสถานที่จัดห้องเรียน KM"  ซึ่งขอใช้สถานที่ของห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร  ส่วน  เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ดิฉันค่อยนำมาเล่าให้ฟังกันต่อไปนะค่ะ.

                                          ศิริวรรณ  หวังดี

                                         16 มีนาคม 2549

    

 

    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#km#การบริหารจัดการ

หมายเลขบันทึก: 19160, เขียน: 16 Mar 2006 @ 09:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 
ทำต่อไป มีอะไรอีกเยอะนะ ถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังเป็นแนวคิต
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  มีบันทึกที่เกี่ยวกับ KM ที่นี่ค่ะ