เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 3

  ติดต่อ

  ก้าวแรกบนถนนธุรกิจ  
  • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่น8 จังหวัดอุดร หรือรุ่น1/2549 จะมีพิธีเปิดวันที่ 17 มีนาคม 2549 หลังจากนั้นจะเป็นการอบรม ทุกวันศุกร เสาร์ และอาทิตย์  รวม13 วัน มีผู้เข้าอบรม 40 คน
  • ผู้สมัครเข้าอบรม  หลายคนกังวล ก้าวแรกที่จะเริ่มเป็นธุรกิจใหม่ จากการสัมภาษณ์ ธุรกิจ SME เป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้น เราควรเริ่มต้นจากจุดใหน แล้วทำอะไรต่อไป จึงจะประสบผลสำเร็จ แนวทางที่จะแนะนำ ขั้นต้นคือ1.มองกำลังของตน มีความอดทน/ขยัย/ยอมรับความเสี่ยง 2.ลูกค้า/คู่แข็ง(ต้องมีข้อมูล)3.การบริหารจัดการ(ง่ายๆ ก็ใช้หลัก 4 M ไปก่อน)
  •       ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าว จะมีปรากฎใน แผนธุรกิจ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ชึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้แผนธุรกิจ กลับไป เมื่อสิ้นสุดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ( NEC)
  • ครั้งต่อไป ผมจะรายงาน สิ่งที่ได้จากการทำโครงการ NEC ที่ จ.อุดร            

                    พิชัย เล่งพานิชย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 19186, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:33:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)