ข้อแตกต่างระหว่าง CAI,WBI,E-Book และสื่อสารานุกรม

ข้อแตกต่างระหว่าง CAI,WBI,E-Book และสื่อสารานุกรม  ในความคิดของข้าพเจ้า

       CAI  หมายถึง  การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน  โดยสื่อนั้นอยู่ในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถนำเสนอเนื้อหาได้ทั้งข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และเสียง  ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะโต้ตอบกับบทเรียนได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งได้รับผลย้อนกลับอย่างทันทีทันใด

      WBI หมายถึง การเรียนการสอนที่ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งนำเสนอได้โดยใช้ตัวอักษร ภาพนิ่งผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหวและเสียง  โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งใช้ E-mail , Web-board ในการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง หรือระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และมีการวัดผลประเมินผลหลังจากเรียนเนื้อหาจบ

       E-Book หมายถึง สิ่งพิมพ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดีย ที่ใช้อธิบายตัวอักษรคล้ายคลึงกับหนังสือที่ใช้อ่านในรูปแบบดิจิตอล โดยแสดงให้เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่บังคับการพิมพ์และการเข้าเล่ม สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก มีได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

       สื่อสารานุกรมในรูปของ CD-ROM  คือ การรวบรวมความรู้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ โดยสามารถนำเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่งผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 

      ข้อแตกต่างระหว่าง CAI กับ  WBI  คือ ถ้า Cai นำไปใช้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์จะเรียกว่า WBI

      ข้อแตกต่างระหว่าง CAI กับ  E-Bookและ สารานุกรมใรนรูปของ CD-ROM  คือ  CAI ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมได้ แต่ E-bookและ สารานุกรมใรนรูปของ CD-ROM  ผู้อ่านไม่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมได้

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประภาภรณ์ ปีอาทิตย์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 19182, เขียน: 15 Mar 2006 @ 17:42 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 18:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

รุจโรจน์
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ