ธิดารัตน์ ความแตกต่างของสื่อ CAI WBI สื่อบันทึก cd-rom และ e-book

  ติดต่อ

ความแตกต่างของสื่อ CAI  WBI และสื่อ CD-ROM  และ E-BOOK  ในความคิดของข้าพเจ้า...

      CAI เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนเวลาใดเรียนกี่ครั้งก็ได้โดยการเรียนผ่านบทเรียน  cai  ผู้เรียนเพลิดเพลินสนุกสนานและสามารถตอบสนองโดยการตอบแบบฝึกหัดทำแบบทดสอบผ่านบทเรียนได้  ซึ่ง CAI  ก็เป็นลักษณะเดียวกับ

    WBI  ก็เป็นการทำบทเรียนตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย  ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ไหน เวลาใดก็สามารถเรียนและโต้ตอบผ่านบทเรียน WBI ได้  ข้อแตกต่างระหว่าง CAI และ WBI  ก็คือ  CAI  สร้างบทเรียนให้เหมาะสมเพื่อเรียนในแบบของ  Standalone  ส่วน WBI  จะเป็นการพัฒนาบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

       ในส่วนของสื่อบันทึก CD-ROM  และ  E-BOOK  เป็นบทเรียนที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิสก์ที่มีบทบาทในปัจจุบัน 

       E-BOOK  เหมือนก้บหนังสือ 1 เล่มที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่าน แต่มีความน่าสนใจ มากเพราะจะสามารถจัดทำมีรูปภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว แสงสีเสียงที่เหมือนจริงและไม่ต้องเดินทางมาอ่านในห้องสมุด สามารถตอบโต้และตอบสนองผ่านบทเรียนได้ สามารถอ่านและยืมได้โดยผ่านระบบเครือข่าย 

       ส่วน  CD-ROM ความรู้ก็เป็นความรู้ที่ถูกบันทึกลงในแผ่น CD-RoM เราสามารถเปิดอ่านเปิดศึกษาได้มีรูปแบบน่าสนใจมีรูปภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว แสงสีเสียงที่เหมือนจริง สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้  แต่แตกต่างกันในด้านของการใช้ไม่ได้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย ....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธิดารัตน์

หมายเลขบันทึก: 19162, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-29 17:38:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ขอบคุณมากค่ะ ครูอ้อยตั้งใจอ่าน และเก็บความรู้ไว้แล้วค่ะ