WBI CAI e-book ต่างกันอย่างไร

  ติดต่อ

WBI เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ หรือจัดการเรียนการสอนผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต มีการจัดกิจกรรม และโต้ตอบกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีการปฎิสัมพันธ์หรือทำกิจกรรมระหว่างเรียนกับครูผู้สอนหรือเพื่อนๆ โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง

CAI เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สร้างเนื้อหาหรือจัดทำเนื้อหาขึ้นมา ที่ถูกจัดกระทำไว้อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน โดยใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอและจัดการเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบทเรียนนั้นๆ ตามความสามารถของผู้เรียนเอง โดยที่ผู้เรียนได้ทำการศึกษาด้วยตนเอง ไม่จำกัดเวลาในการศึกษา มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาที่เรียนทำให้ผู้เรียนมีแรงกระตุ้นที่จะศึกษาเนื้อหาในรายวิชานั้น

e-book  และสารานุกรม เป็นเพียงสื่อหรือหนังสือที่บรรจุเนื้อหาที่น่าสนใจ น่าศึกษาค้นคว้า ไม่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำหรือทดสอบในระหว่างเรียนหรือเรียนจบหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นเพียงหนังสือหรือสิ่งที่ให้ความรู้เสริมในเรื่องน้นๆ หรือเรื่องที่ผู้เรียนสนใจเท่านั้น ไม่มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับสิ่งที่ต้องการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปิ่นเงิน

หมายเลขบันทึก: 19158, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:33:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

เพื่อนร่วมห้อง
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจเพื่อนๆ ที่กำลังจะพัฒนาวิชาชีพครู 

เพื่อนร่วมห้องที่ไม่ได้เรียนร่วมกัน

เมฆน้อยลอยล่อง
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เย็นนี้ว่างมั้ย  ไปวันนี้เลยละกันนะจ๊ะ แต่ก็ไม่รู้จะเลิกกี่โมงเหมือนกัน แต่ถ้าจะไปก็ไม่น่ามีปัญหา ok มั้ย
เมฆน้อยลอยล่อง
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เย็นนี้ว่างมั้ย  ไปวันนี้เลยละกันนะจ๊ะ แต่ก็ไม่รู้จะเลิกกี่โมงเหมือนกัน แต่ถ้าจะไปก็ไม่น่ามีปัญหา ok มั้ย