ธิดารัตน์ ความแตกต่างของสื่อ CAI WBI สื่อบันทึก cd-rom และ e-book

miss a a

ความแตกต่างของสื่อ CAI  WBI และสื่อ CD-ROM  และ E-BOOK  ในความคิดของข้าพเจ้า...

       cai เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนเวลาใดเรียนกี่ครั้งก็ได้โดยการเรียนผ่านบทเรียนcaiผู้เรียนเพลิดเพลินสนุกสนานและสามารถตอบสนองโดยการตอบแบบฝึกหัดทำแบบทดสอบผ่านบทเรียนได้  ซึ่ง CAI  ก็เป็นลักษณะเดียวกับ WBI  ก็เป็นการทำบทเรียนตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย  ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ไหน เวลาใดก็สามารถเรียนและโต้ตอบผ่านบทเรียน WBI ได้  ข้อแตกต่างระหว่าง CAI และ WBI  ก็คือ  CAI  สร้างบทเรียนให้เหมาะสมเพื่อเรียนในแบบของ  Standalone  ส่วน WBI  จะเป็นการพัฒนาบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

       ในส่วนของสื่อบันทึก CD-ROM  และ  E-BOOK  เป็นบทเรียนที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิสก์ที่มีบทบาทในปัจจุบัน 

       E-BOOK  เหมือนก้บหนังสือ 1 เล่มที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่าน แต่มีความน่าสนใจ มากเพราะจะสามารถจัดทำมีรูปภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว แสงสีเสียงที่เหมือนจริงและไม่ต้องเดินทางมาอ่านในห้องสมุด สามารถอ่านและยืมได้โดยผ่านระบบเครือข่าย  ส่วน  CD-ROM ความรู้ก็เป็นความรู้ที่ถูกบันทึกลงในแผ่น CD-RoM เราสามารถเปิดอ่านเปิดศึกษาได้มีรูปแบบน่าสนใจมีรูปภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว แสงสีเสียงที่เหมือนจริง สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้  แต่แตกต่างกันในด้านของการใช้ไม่ได้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย ....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธิดารัตน์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 19155, เขียน: 15 Mar 2006 @ 16:42 (), แก้ไข: 19 May 2012 @ 15:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)