เทอมที่แล้วสอนวิชาการทำลายป่าและผลกระทบ ทำให้ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้มากพอสมควร ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลเดิมที่มีการบันทึกไว้จะพบการแปลผกผิน ผกผัน ผันผวน ของปริมาณพื้นที่ป่าไม้กับพื้นที่ทำกิน เพราะ ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ทั้งประเทศเป็นผืนป่า แต่มาปัจจุบันมีการสำรวจพื้นที่ป่าไม้พบว่า เหลือประมาณ ๑๘ %ของพื้นที่ทั้งประเทศ เป็นการกลับตัวเลขที่น่าใจหายเป็นอย่างมาก

อันแรกพื้นที่ป่าที่หายไปคงไม่ต้องบอกว่าคือหัวข้อแรกของการสอนคือการทำลายป่า แต่หัวข้อถัดมาคือ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการทำลายป่า

รู้สึกไหมทุกวันนี้อากาศวิปริตแปรปรวน ที่สำคัญคือร้อนขึ้นมาก

รู้สึกไหมว่ากรุงเทพทุกวันนี้แทบไม่มีฤดูหนาวมาย่างกรายเลย

รู้สึกไหมท้องฟ้าทุกวันนี้ขมุกขมัวเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่มีแม้แต่หยด

รู้สึกไหมว่าน้ำมามากจนโถมทับบ้านเรือนจนคนอยู่ไม่ได้

นี่เป็นเพียงผลกระทบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่เกิดขึ้น