การฝึกงานวันที่ 15 มีนาคม 2549

การลง windows XP

วันนี้ได้ทดลองหัดลง window xp แบบ home edition กับแบบ professional ด้วย
ทดลองลงตั้งแต่เช้าเลย ใช้เวลาลงเป็นวัน (ลงกับแผ่นแท้) จากที่เคยลงด้วยตัวเอง แต่พอมาเจอวันนี้แล้ว รู้เลยว่า ที่ตัวเองเคยเรียนรู้มานั้น ยังเป็นแค่ส่วนเดียวเอง ยังมีอะไร ๆ อีกหลายอย่าง ที่ยังไม่รู้เลย (เข้าใจผิดตั้งเยอะแน่ะ) ได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะเลย อีกทั้งยังได้เจอ hardware ที่เรียกว่า selecter มีไว้ใช้สำหรับเครื่องที่มี case หลายตัวแต่มีหน้าจอ หน้าจอเดียว โดยการใช้นั้น สามารถต่อ selecter เข้ากับเครื่อง และ เลือก selecter ให้หมายเลขที่ select ตรงกับเครื่องที่เราต่อ การทำงานของเครื่องนั้นก็จะไปแสดงที่หน้าจอ ถ้าหากเราต้องการเลือก case อื่น ก็สามารถเปลี่ยน select หมายเลขอื่นได้ ยอมรับเลยจริง ๆ ว่า ความรู้เรียนได้ไม่มีวันหมด......


ประเภทของการทำการจัดเก็บข้อมูลใน harddisk

format harddisk แบบ NTFS

-ไม่ควรใช้กับเครื่อง windows xp เพราะเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาขึ้นมา ถ้าหากต้องการกู้ข้อมูล จะทำได้ยาก เนื่องจาก NTFS เป็นระบบใหม่ในการFormat (เดิมใช้ FAT) ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับกับระบบนี้ได้ไม่มากนัก สามารถใช้ได้เฉพาะบางเครื่องเท่านั้น

format harddisk แบบ FAT

-เหมาะกับ windows xp และเครื่อง workstation มีขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บแบบ 32 GB แต่หากเป็น 32L ก็จะมีพื้นที่มากกว่า แต่ควรใช้แบบ 32 GBก็เพียงพอแล้ว

ความแตกต่างระหว่างการ format แบบ quick และ format แบบธรรมดา

-การ format แบบ quick จะเป็นการ format เฉพาะ index และยังสามารถทำการกู้ข้อมูลเก่าคืนกลับมาได้

-การ format แบบธรรมดา จะเป็นการ format ทีละ track ทั้ง sector คือจะทำการ format ทั้งในส่วนของ index และส่วนของ data จึงต้องใช้เวลาในการformat

หากเป็นการใช้งานภายใน สำหรับ home user แล้ว การset ค่าของ Networking นั้น ควรจะเลือกเฉพาะช่องของ TCP/IP ช่องเดียว เนื่องจากไม่ต้องทำการ share ข้อมูลกับเครื่องอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้เร็วขึ้น

เมื่อทำการลง windows เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ควรทำการ update windows เพื่อทำการอุดช่องโหว่ของ windows จาก windows live update

ในบางครั้งเมื่อเราทำการ set ค่า proxy เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเราทำการ update windows ในขั้นตอนของการกด express นั้น อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมานี้ อาจเกิดจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้นั้นมี firewall ทำให้ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับภายนอกได้ ทำการแก้ไขได้โดย กลับไป set ค่า proxy หากยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้อีก ก็ต้องไปset cache ด้วยมือ เปิด Port 8080

การลบ partition สามารถทำได้หลายวิธี

-ทำลายเฉพาะในส่วนของ partition table โดยใช้โปรแกรม fdisk และใช้คำสั่ง fdisk /mbr

mbr = master boot record

-ใช้ cd ของ windows

-ใช้ freeware ตัวอื่น ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการจัดการ partition

ขั้นตอนการลง windows xp

1. boot เครื่องด้วยแผ่น windows xp ถ้าหากมีปัญหาในการ boot เครื่อง อาจมีสาเหตุเกิดจาก partition table แก้ไขได้โดยการใช้ แผ่นโปรแกรม fdisk ใช้คำสั่ง fdisk /mbr
หรืออาจใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทำหน้าที่จัดการทางด้าน partition โดยเฉพาะ

2. เมื่อจัดการเรื่องปัญหาทาง partition ได้แล้ว เครื่องจะสามารถ boot เข้าแผ่น windowsได้ จึงสามารถทำการติดตั้งได้ โดยเริ่มจากการ แบ่ง partition ในการแบ่ง partition นั้น ใน drive C ที่ทำการลง windows นั้น ควรมีขนาดไม่เกิน 8 GB เพราะจะสามารถทำการ Clone ได้ง่าย และยังสามารถนั้นข้อมูลใน drive C ไป backup ไว้ใน drive D ได้อีกด้วย เมื่อใดที่เครื่องเกิดปัญหา ก็สามารถนำ backup ที่เราเตรียมไว้จาก drive D มาใช้ได้ หาก drive Cยิ่งมีขนาดเล็ก ก็จะทำให้เครื่องสามารถทำงานได้เร็วขึ้น

3.เมื่อทำการ format และลง windows แล้ว หลังจากที่เครื่อง boot เข้าหน้าของwindow xp และทำการลง windows ต่ออยู่นั้น จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้สามารถปรับแต่งเกี่ยวกับภาษาได้ เป็นส่วนหน้าต่างของ Regional and Language ให้คลิกเลือกตรงปุ่ม Customize แล้วเลือก tab Language (แถบที่ 2 ) ในหน้านั้นจะมี check box 2 ตัว ให้คลิกเลือกเฉพาะตัวบน แล้วให้คลิกที่ tab Advance (แถบที่ 3 ) เลือก Thai แล้วกด OK

4.หลังจากนั้นทำการ set เวลา โดยเลือกเวลาให้สอดคล้องกับประเทศไทย คือ timezone + 7 ชั่วโมง Bangkok, Hanoi, Jarkata กด OK

5.เมื่อมีหน้าต่างเกี่ยวกับ Networking ขึ้นมาก็ทำการเลือกปุ่มบน (Typical) แล้วรอจนกระทั่งทำการลงwindows เสร็จเรียบร้อย

6.เมื่อเข้าสู่ windows xp ทำการ set ค่า IP ได้ดังนี้

IP = 10.0.0.2xx

Gateway = 10.0.0.1

Subnet mask = 255.255.255.0

DNS = 10.0.0.1

หาก set ค่าตามนี้แล้วยังไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับ internet ได้ ก็ทำการแก้ไขโดยการ set proxyตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น

7.ทำการอัพเดท windows จนกระทั่งไม่สามารถอัพเดทได้แล้ว ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)