AAR คำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร (1)

sarita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อรองรับการประเมิน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 กองแผนงานได้ขอเชิญประชุมสำหรับผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ/หรือด้านนโยบายและแผนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน และรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ (100%)
มิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  (55%)
มิติที่ 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ (15%)
มติที่ 3  ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ (10%)
มิติที่ 4  ด้านการพัฒนาองค์กร  (20%)


AAR : คำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร

สิ่งที่คาดหวังจากการไปประชุมในครั้งนี้
     - อยากรู้มหาวิทยาลัยไปตกลงอะไรบ้างกับ สกอ.
     - ตัวชี้วัด น้ำหนักและเกณฑ์การประเมินแบ่งสัดส่วนหรือกำหนดอย่างไร
     - แล้วเราต้องทำอะไรต่อไปหลังจากนี้

    สิ่งที่ได้ตามความคาดหวังในการไปประชุมในครั้งนี้
      - รู้ว่ามหาวิทยาลัยจะต้องทำอย่างไรต่อไปใน 1 ปีนี้ (1 ต.ค.48-30 ก.ย.49)
      - ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด น้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน
      - คณะฯ ก็ต้องลงนามรับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย

   สิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากการประชุมในครั้งนี้
     - จัดเตรียมร่างคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะฯ (อิงจากของมหาวิทยาลัย)
   
   สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้รับรู้ในการประชุมครั้งนี้
     - ท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (รศ.มาลินี ธนารุณ) เป็นผู้เข้าร่วมเจรจาตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรก นั้นคือคณะฯ เรามีผู้นำทีมและสามารถเตรียมพร้อมต่อการรับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัยนั้นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ARU~Councilความเห็น (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ คุณเยาว์ครับที่ช่วยทำ AAR หลังจากกลับจากที่ประชุม
มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

โชคดีนะคะที่มี E-new today ในคณะของเรา จึงทำให้เห็น AAR ของคุณเยาว์ เพราะเดี๋ยวนี้ NUKM Blog มีข่าวสารมากมายจนอ่านแทบไม่ทัน และ Blog แบ่งปันรอยยิ้มนี้ ไม่ได้อยู่ใน NUKM Blog เสียด้วย เกือบพลาดไปแล้วซิคะ ขอบคุณที่แบ่งปันสิ่งดีดี กับพวกเราทุกคนค่ะ