# ขั้นตอนการลง windows XP Home

1.ทำการ boot โดยแผ่น windows XP Home หาก boot ไม่ขึ้น อาจเกิดปัญหาจากตัว
patition table สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายวิธี
*แก้ไขโดยการใช้แผ่น fdisk*
- ทำการ boot ใส่แผ่น fdisk
- ใช้คำสั่ง fdisk/mbr แล้วลอง boot ด้วยแผ่น windows XP Home ถ้าหาก boot ยังไม่ได้..
- ทำการ boot ใส่แผ่น fdisk ใหม่ แล้วใช้คำสั่ง fdisk หลังจากนั้นเข้าไป delete patiton table แล้วทำการ boot ด้วยแผ่น windows XP Home
2.ทำการลง Windows ใน patition ที่เราต้องการ
3.เมื่อมาถึง Regional and language ถ้าต้องการเปลียนเป็นถาษาไทย ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
- ไปที่ advence เปลียนเป็น Thai
- ที่ language ให้เลือกเป็น Install file from complex... (หน้าต่างบน)
4.เมื่อมาถึงหน้าต่าง Network Install ให้เลือก typical
5.หลังจากนั้นรอจนลง Windows เสร็จสิ้น
6.จัดการติดตั้ง IP มีขั้นตอนดังนี้
- เข้าไป ติดตั้งตัว TCP/IP ที่กำหนดไว้เป็นดังนี้
IP = 10.0.0.2xx
GATEWAY = 10.0.0.1
DNS = 10.0.0.1
Subnet mask = 255.255.255.0
*ข้อมูลส่วนนี้อาจเปลียนแปลงได้
- จากนั้นลองเข้า Internet ดู ถ้าหากยังเข้าไม่ได้ อาจเกิดจากปัญหาติด Filewall แก้ไขโดย เข้าไป set proxy โดยเข้าไปที่ IE > Tool > inter net option > Land setting
Use automatic configuration script :
=>http://redirect.psu.ac.th/proxy
Use a proxy server for your LAN
=>Address : cache.psu.ac.th
=>Port : 8080
** ถ้าเป็นการใช้งานเครื่อง computer ตามบ้าน ควรเลือก sharing ออกให้หมด
(This commection uses the following items) เหลือไว้ในส่วนของ
Internet Protocol(TCP/IP) อย่างเดียว จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เราเร็วขึ้น
7.ทำการ Update Windows โดย IE > Tool > Windows Update โดย update แบบ exprss ทำการ update ไปเรื่อยๆจนเป็นปัจจุบัน

เพิ่มเติม 

ประเภทของการจัดเก็บข้อมูลใน harddisk
FAT 32 : เป็นการแบ่งเนื้อที่ใน Harddisk แบบเก่า สามารถจัดเก็บพื้นที่ได้ 32 GB การใช้งานแบบ FAT 32 จะใช่งาน ( ง่ายต่อการ Share แต่มีความปลอดภัยน้อย ) Windows XP ได้โดยมีปัญหาต่างๆตามมาน้อย
NTFS : เป็นการแบ่งเนื้อที่ใน Harddisk แบบพิเศษและไม่มีการจำกัดพื้นที่ จะมีการจัดการความปลอดภัย สามารถใช้งาน Windows XP ได้อย่างเต็มที่
Quick Format & Format
Quick Format : เป็นการ format ข้อมูลโดย format ในส่วนของ index ของข้อมูลอย่างเดียว ในแบบนี้เราสามารถกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้เพราะในส่วนของ data ยังไม่ได้ถูก format
Format : เป็นการ format แบบธรรมดา คือ formate ทั้ง partition

Ruk Tongruk
Computer Science # 3
Prince of Songkla University(Phuket)