สุธิตา แก้วขำ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
     คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบที่มีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์  โดยผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยมีลักษณะการทำงานรูปแบบสื่อประสม เช่น ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุธิตา แก้วขำความเห็น (2)

สุธิตา แก้วขำ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ความแตกต่างระหว่าง E-BOOK , WBI และ CAI                   E-BOOK คือ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ผู้เรียนไม่สามารถโต้ตอบได้เป็นเพียงเสมือนหนังสือเสริม                                   WBI คือ การเรียนการสอนที่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันได้                                  CAI คือ เป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันได้                                      มีความแตกต่างกันคือ E-BOOK จะไม่สามารถโต้ตอบกันได้จะเป็นเพียงหนังสือเสริมอิเล็กทรอนิกส์ มีภาพเคลื่อนไหว การ์ตูน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เราไม่สามารถประเมินผลได้ ซึ่งแตกต่าง WBI และ CAI ผู้เรียนสามารถโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กันได้และสามารถประเมินผลได้ทันที

 

พี่สาว
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ลงภาพให้แล้วนะจ๊ะน้องสาว

พี่ที่ไม่ได้เรียนด้วยกัน