การฝึกงานวันที่ 15 มีนาคม 2549

ขั้นตอนการลงวินโดวส์ที่ถูกต้อง

    ในวันนี้ได้มีการสอนการลงวินโดวส์ที่ถูกวิธีโดยใช้แผ่นวินโดวส์แท้โดยไม่มีการจำกัดจำนวนเครื่อง รวมถึงการแก้ปัญหาหากไม่สามารถลงวินโดวส์ได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่อง selector ซึ่งสามารถใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงตัวเดียวแต่สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพ ิวเตอร์ได้หลายตัวเพื่อสลับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และหลังจากที่มีการลงวินโดวส์เสร็จสิ้นแล้วนั้นก็ได้มีการทำ window update อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของการจัดเก็บข้อมูลใน harddisk ที่เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

ประเภทการจัดเก็บข้อมูลใน harddisk

NTFS ไม่ควรใช้กับ windows xp เนื่องจากเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหานั้นหากต้องการกู้คืนสามารถทำได้ ยาก เนื่องจาก NTFS เป็นระบบใหม่ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับได้ไม่มากนัก สามารถใช้ได้เฉพาะกังเครื่องบางรุ่นเท่านั้น และมีพวก securityสูงกว่าพวก FAT

FAT32 เหมาะที่จะใช้กับ windows xp และ workstation และมีขนาดพื้นที่จัดเก็บ 32 G แต่หากเป็น 32Lก็จะมีพื้นที่มากกว่า 32 G เป็น 100กว่าG แต่ควรใช้แบบ 32G ก็เพียงพอแล้ว

ความแตกต่างระหว่าง quick format และ format คือ ถ้าเป็น quick format นั้นจะมีการ format ที่ index และยังสามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้ แต่หากเป็นการ format เพียงธรรมดานั้น จะทำการ format ทีละ track และทั้ง sector คือจะ format ทั้งหมดทั้งในส่วนของ index และ data

    hard disk นั้นไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่แค่ไหน แต่หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับในส่วนของ index แล้วนั้น hard disk ดังกล่าวก็ไม่สามารถใช้งานได้อีก 

ถ้าเป็นการลงโปรแกรมที่ใช้สำหรับ home user เท่านั้น ควรจะใช้แบบ TCP/IP ซึ่งจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องมีการ share ข้อมูลกับเครื่องอื่น

เครื่องคอมพิวเตอร์อาจมีช่องโหว่ จึงต้องทำการอุดช่องโหว่ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการทำการ update windows จนเป็นนิสัย

การที่บางครั้งมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการ express นั้นก็เนื่องมาจากว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดสอบนั้น มี firewall จึงทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับภายนอกได้ แก้ไขโดยการ set proxy แต่หากยังไม่สามรถแก้ไขได้ ต้องทำการset cache ด้วยมือ เพื่อเป็นการเปิดport 8080 ในส่วนของ domain นั้นจะใส่หรือไม่ก็ได้ แต่หากมี domainไม่ต้องผ่าน cache ซึ่งจะทำให้เร็วขึ้น

การลบ partition นั้น สามารถทำได้หลายวิธี

1. ทำลายโดยการทำลายเฉพาะในส่วนของ partition table โดยใช้แผ่น fdisk โดยใช้คำสั่ง fdisk /mbr(master boot record)

2.โดยใช้แผ่น cd boot ซึ่งมี freeware หลายตัว ซึ่งสะดวกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี floppy disk

3..ใช้โดยแผ่นวินโดวส์

ขั้นตอนวิธีการลงวินโดวส์ที่ถูกต้อง

boot เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยแผ่น windows xp home หากมีปัญหาในการ boot เครื่อง ก็อาจมีสาเหตุมาจาก partition table ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการ ใช้แผ่น fdisk เป็นตัวจัดการกับ partition เพื่อไปลบในส่วนของ partition แล้วทำการ reboot เครื่งคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง หลังจากนั้นก็ทำการลงวินโดวส์ตามปกติ

ในการแบ่ง partition นั้น drive c ควรมีขนาดไม่เกิน 8 G เพราะจะทำให้สามารถโคลนได้ง่าย และเวลาต้องการที่จะ format drive c ก็สามารถนำข้อมูลใน drive c ไปเก็บ (backup) หลังจากที่ได้ทำการ format drive c เสร็จสิ้นแล้ว ก็สามารถนำส่วนที่ backup ไว้ใน drive d ไปใช้ได้ ดังนั้นจึงไม่ควรให้ drive d มีขนาดเล็กกว่า drive c และยิ่ง drive c มีขนาดเล็กก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เร็วขึ้น และไม่ควรนำโปรแกรมไปลงไว้ใน drive d เพราะจะเปรียบเสมือนขยะ

ในการปรับแต่งเรื่องของภาษานั้นสามารถทำได้ในส่วนของ religional and language และเลือก customize แล้วเลือก tab language เพื่อเลือก check box ตัวบน (Install file from complex...) แล้วหลังจากนั้นก็เลือก tab advance เพื่อเลือก Thai แล้วก็กด OK แล้วทำการตั้งเวลาให้ตรงและสอดคล้องกับประเทศไทย เลือก bangkok เมื่อมีหน้าต่าง networking ขึ้นมาก็ทำการเลือก typical...แล้วก็รอจนกระทั่งการลงวินโดวส์เสร็จสิ้น

ทำการ set IP ดังนี้

IP =10.0.0.2xx

Gateway=10.0.0.1

Subnet mask=255.255.255.0

DNS=10.0.0.1

แต่หากลองเข้าอินเตอร์เนตแล้วไม่สามารถเข้าอินเตอร์เนตได้ ก็แก้ไขโดยการ set proxy ดังวิธีที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

จากนั้น ก็ทำการ update windows จนกระทั่ง ไม่สามารถ update windows ได้อีกแล้ว

Home edition แตกต่างจาก Profressional เนื่องจาก Home edition นั้นไม่มีการป้องกันในการเข้าไปใช้ข้อมูล (Security) เพราะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้งานตามบ้านเท่านั้น และมีเพียงโปรแกรมพื้นฐานมาให้ ไม่สามารถทำอะไรได้มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)