สวัสดีครัีบทุกท่าน

    สบายดีนะครับ เอาธรรมภาพ(ภาพธรรม) มาฝากครับ

(ภาพนี้ นำไปใช้ได้ ไม่มีลิขสิทธิ์ครัีบ)

เป็นเพียงแค่เปลือกของเปลือก...

  • รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ละ...
  • ทรัพย์สมบัติ ยศ ลาภ สรรเสิญ  ละ...
  • ชื่อ สกุล ชนชั้น วรรณะ ผิว ชาติ เขตแดน ละ...
  • สมมติ คิดเอง เออเอง ละ...
  • เจ้าของ ครอบครอง ยึดถือ ละ...
  • ......
  • ใครล่ะจะละได้.....บ้าง
  • และ... คิดกันต่อครัีบ

    เอาภาพที่เคยทำแล้วนึกถึงเรื่องนี้ เลยนำมาฝากกันครับ.... ดูเปลือกที่เคลื่อนไหวได้ที่นี่ โลกของคุณ เปลือกโลกของใคร

(ภาพในบันทึกลูกโลกเคลื่อนไหวก็นำไปใช้สอนเด็กๆ ได้นะครัีบ ไม่มีลิขสิทธิ์)

เพียงเปลือกของเปลือก

เปลือกโลก    เปลือกคน

เปลือกใจ   เปลือกธรรม

เปลือกความรู้ เปลือกปัญญา

ขอบพระคุณ...ข้อมูลนำเข้าของเปลือกโลกจาก NOAA NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration

 

กราบขอบพระคุณมากครัีบ

เม้ง