โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนคราชสีมา

ผอ.ขอเล่าด้วยคน(๒๕)คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง


การบริหารโรงเรียนจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีและรวดเร็วถ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง

             โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง  เมื่อวันที่ ๑๒  มิถุนายน  ที่ผ่านมา  โดยมีจุดประสงค์สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑. โรงเรียนได้ชีแจงนโยบายต่างๆ และกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการต่อไป  ๒. เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนโดยเฉพาะครูประจำชั้นได้พบผู้ปกครอง  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล  ว่านักเรียนคนใดเก่งทางด้านใด (โดยมอบเป็นนโยบายว่าครูต้องค้นหาความดี ความเก่งของนักเรียนให้พบอย่างน้อยเด็กหนึ่งคนต้องเก่งหรือดี หนี่งอย่าง) และมีปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไขอย่างไร  ทั้งทางบ้านและโรงเรียนด้วย  และ ๓. เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  โดยการให้เลือกตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองประจำห้องเรียน  ห้องละ  ๕ คน  ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการเครือข่ายของโรงเรียนด้วย  จากนั้น คณะกรรมการห้องเรียนละ ๕ คน  ทุกห้องเรียนจะมาประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน มีคณะกรรมการ  ทั้งหมด ๗ คน  คณะกรรมการชุดนี้เน้นกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของผู้ปกครอง  และเพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนในด้านดี  และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  นอกจากนี้ยังเป็นชุดที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่มี ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร  เป็นประธาน  และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครู ที่มีนายศักดิ์ชาย ชาติพุดซา  เป็นนายกสมาคม ตลอดจนช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอีกด้วย

             กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือดีมากมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมมากมาย และมีผู้เสนอตัวเข้ามาเป็นคณะกรรมการตามที่ต้องการ  โรงเรียนจึงต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง และครูทุกคนที่ทำให้งานสำเร็จด้วยดี  และที่สำคัญต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรี คุณสุรวุฒิ  เชิดชัย  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม  ตลอดจน คุณรังสรรค์  อินทรชาธร  รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา  และสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา  เข้าร่วมประชุมด้วย

คำสำคัญ (Tags): #ผู้ปกครอง
หมายเลขบันทึก: 189563เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2008 10:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 15:33 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

เรียน ผอ.เจ้าพ่อ KM คนขยัน

ดีใจที่เห็นกิจกรรมเด่น ๆ ของ รร.ท.4 เสียดายติดบรรยายการประชุมปฏิบัติการ รร.ขนาดเล็ก ของ สพท.นม. 1 เลยไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมด้วย

อีกไม่นานคงเห็นการใช้ KM กับผู้ปกครองนักเรียนนะคะ

ขอบคุณท่าน ดร.วิไลมากครับ ตอนนี้กำลังจัดทีมผู้ปกครองก่อนครับ ที่มองเห็นคือมีผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งสอนการบ้านลูกที่โรงเรียน ก็คิดว่าจะรวมกลุ่มจากเล็ก ๆ ตรงนี้ก่อนครับ ขอขอบคุณอีกครั้งที่ให้กำลังใจครับ

ผอ.ศักดิ์เดช

ขอบคุณท่าน ดร.วิไลมากครับ ตอนนี้กำลังจัดทีมผู้ปกครองก่อนครับ ที่มองเห็นคือมีผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งสอนการบ้านลูกที่โรงเรียน ก็คิดว่าจะรวมกลุ่มจากเล็ก ๆ ตรงนี้ก่อนครับ ขอขอบคุณอีกครั้งที่ให้กำลังใจครับ

ผอ.ศักดิ์เดช

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี