เล่าเรื่อง "ทำอย่างไร? ถึงฝึกเจ้าหน้าที่เป็น...นักส่งเสริมฯ มืออาชีพ"

เล่าเรื่อง  "ทำอย่างไร?  ถึงฝึกเจ้าหน้าที่เป็น...นักส่งเสริมฯ มืออาชีพ"

   เมื่อ 2- 3 เดือนที่ผ่านมาได้มีโอกาสฟังผู้รู้สนทนากันเกี่ยวกับ "ทำอย่างไร? ถึงจะพัฒนา       เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้ทำงานอย่างมืออาชีพกับเกษตรกร"  นับว่าเป็นเรื่องที่ดีและ      เป็นจังหวะของการได้ข้อสรุปที่ได้ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ชำนาญการที่ผ่านการปฏิบัติมา   หลากหลายเวที่โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ

   ครั้งที่ 1  สนทนากับผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด

   ครั้งที่ 2  สนทนากับข้าราชการบำนาญ (องค์กรอิสระ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)