การประชุมเครือข่ายฯสัญจร ครั้งที่ 2/2549 (สรุป ปิดการประชุม)


      เมื่อจบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  ของการประชุมเครือข่ายฯสัญจร  ครั้งที่ 2/2549  ซึ่งองค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริกเป็นเจ้าภาพ  ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน  ประธานได้กล่าวสรุป  โดยเริ่มต้นด้วยคำถามว่า  มีใครจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ?  ปรากฎว่าในที่ประชุมเงียบ  ไม่มีใครเสนออะไรขึ้นมาอีก   ดังนั้น  ประธานจึงใช้เวลาอีกเล็กน้อยสรุปการประชุมทั้งหมด  คือ

      วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ  มีทั้งหมด 6 เรื่อง

      วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

      วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  ในตอนนี้ถือว่ากลุ่มเถินได้ขอทดลองที่จะแยกตัวเอง  ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เคลียร์ในเรื่องของเงินเข้า-เงินออกของเครือข่ายฯ  เพื่อที่จะทำให้เรียบร้อย  มีเฉพาะเถินใช่ไหมครับ  หรือว่ามีกลุ่มแม่พริกด้วย?  อ.ธวัช  ตอบว่า  ขอประชุมกรรมการก่อนครับ   ประธานถามต่อว่า  แล้วจะแจ้งให้ทราบเมื่อไรครับ?  อ.ธวัช  ตอบว่า  ภายในอาทิตย์นี้ครับ  ประธานจึงพูดต่อไปว่า  ถ้าแจ้งให้ทราบ  ให้แจ้งไปที่ฝ่ายเลขาฯนะครับ

       สำหรับเรื่องแผนในการจัดการความรู้  ก็ได้ในเรื่องการขยายผล  ลงพื้นที่ ใน 5 พื้นที่เป้าหมาย  ในส่วนของทีมวิจัย 3 คน  ก็จะได้มีการแบ่งหน้าที่  แบ่งโซนกันดูแล  เริ่มงานตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนกรกฎาคม  2549 

      วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  ยกไปไว้ครั้งหน้านะครับ  ฝ่ายจัดการให้ไปรีบจัดการเรื่องแบบฟอร์มการรายงาน  ให้ทุกกลุ่มรายงานได้

      วาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  เดือนนี้มีสมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด 11 ราย  เป็นยอดเงิน 145,000 บาท  มติที่ประชุมอนุมัติงบประมาณ

      วาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ มีเรื่องตั้งเบิกงบประมาณของกลุ่มป่าตัน  เป็นเงิน 2,450 บาท  ที่ประชุมอนุมัติ  โดยให้ใช้เงินจากกองทุนทดแทน  อีกเรื่องหนึ่ง  คือ  การประชุมที่ตราด  ได้ข้อสรุปว่าส่งตัวแทนไป 2 คันรถตู้  ส่วนการประชุมครั้งต่อไป  กลุ่มเกาะคาจะเป็นเจ้าภาพ  ในวันที่ 26 มีนาคม  2549 

      และก่อนที่จะจบการประชุม  ประธาน  ได้บอกว่า  อยากให้มีการเสนอวาระการประชุมของครั้งหน้าไว้ก่อนเลยเผื่อที่ทางฝ่ายจัดการจะได้ไปจัดการเตรียมงานในวาระต่างๆ

     วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

     วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

     วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  มีใครจะเสนออะไรไหมครับ?  คุณกู้กิจ  บอกว่า  ปกติเรื่องสืบเนื่องก็ต้องสืบเนื่องจากการประชุมวันนี้ว่ามีอะไรค้างคาอยู่  ประธานจึงถามกลับไปว่ามีเรื่องอะไรบ้างครับ?  คุณปิยชัย  บอกว่า  เรื่องขอใช้เงิน 20% ของกลุ่มบ้านต้นธงชัย (ภายหลังนำเรื่องนี้ไปไว้ในวาระที่ 5 ค่ะ)  จากนั้นประธานได้บอกว่า  เมื่อกี้นี้ได้คุยกับน้องที่กลุ่มแม่พริก  มีการเสนอว่า  น่าจะมีการพูดคุยกันในเรื่อง  ระเบียบ  กติกาของการใช้เงินส่วนกลาง น่าจะมีการยกร่างกติกา  กฎระเบียบต่างๆในเรื่องนี้  รวมทั้งทำความเข้าใจกติกาของแต่ละกองทุน  เช่น   กองทุน 20% (กองทุนกลางหรือกองทุนสำรอง) มีไว้เพื่ออะไร  เวลาจะใช้ต้องทำอย่างไรบ้าง  เพราะ  เวลาคนมาขอใช้  ก็มุ่งแต่จะเอา  จะเอา  พอคณะกรรมการบอกว่าไม่ได้  มันผิดระเบียบ  เรื่องนี้น่าจะมานั่งคุยกัน  จะได้เข้าใจร่วมกัน  ไม่ผิดใจกันระหว่างตัวแทนองค์กรกับคณะกรรมการบริหาร  เป็นความคิดที่ดีมาก  ว่าน่าจะมาทบทวนกติกา  แนวทางปฏิบัติว่าจะทำอย่างไร  ความจริงกติกามีอยู่แล้ว  เพราะว่า  หลายคนเวลามาก็มีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น  จึงควรเอาเรื่องนี้ไว้ในเรื่องสืบเนื่อง 

      วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  ก็มีเรื่องรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่ม และต้องรายงานความก้าวหน้าของกองทุนที่อยู่ตรงกลางด้วยนะครับ  ว่ามีกลุ่มไหน  มีสถานภาพ  ให้รายงานฐานะการเงินด้วยนะครับ  นอกจากนี้แล้วยังมีผู้เสนอเรื่องการตรวจสอบ  ประธานบอกว่า  เรื่องตรวจสอบเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะ  เราทำงานกับเงิน  ถ้าเราไม่มีการตรวจสอบ  ผมถือว่ามันยังไม่ครบวงจร  ต้องมีการตรวจสอบด้วย  คณะกรรมการที่ตั้งไว้แล้วต้องทำงานและรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ  ว่าตรวจสอบไปถึงไหนกันแล้ว  ผลเป็นอย่างไร  เพราะ  เงินเป็นของสมาชิก 

       วาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  มีเรื่องกองทุนร่วม  กองทุนกลาง 

       วาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ  ใครมีอะไรก็แจ้งในที่ประชุมเลยนะครับ

       มีใครจะเพิ่มเติมในเรื่องวาระการประชุมครั้งต่อไปไหมครับ? 

       ผมคิดว่าการประชุมวันนี้ได้เนื้อหาสาระ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอสมควร  ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับ  เนื่องจากวันนี้งบประมาณ (การเดินทาง) ในส่วนของเวทีสัญจร  เราจะใช้งบประมาณในส่วนของงานวิจัยการจัดการความรู้  แต่เนื่องจากงบประมาณยังไม่ได้มา  เราก็คงบรรจุไว้ในแผนต่อไป  ขอให้ทุกท่านสำรองบิลไว้แล้วค่อยไปตั้งเบิกทีหลัง  ต้องขอขอบคุณ    อ.ธวัชที่ได้อำนวยความสะดวก  ส่วนค่าอาหาร  ค่าบริการทั้งหมดให้เสนอในการประชุมครั้งหน้านะครับ  ขอขอบคุณทุกท่านครับ  และขอปิดการประชุมครับ 

     

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 18886เขียนเมื่อ 14 มีนาคม 2006 12:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:32 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี