จบไปแล้ว สำหรับละครเกาหลี เรื่อง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง สำหรับตนเอง นี่คือละครที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีทีเดียว ประทับใจในทุกสิ่ง ทั้งบทประพันธ์ บทพูด ตัวแสดง สถานที่ เพลง ฯลฯ และที่ประทับใจที่สุดคือ ก็คือ “สาระ ที่ละครเรื่องนี้ มีให้กับผู้ชมละคร

สาระ ที่เราได้เรียนรู้จากละครเรื่องนี้ หากจัดหมวดหมู่วิชา หรือศาสตร์ต่างๆ น่าจะได้แก่

  • ศาสตร์การปรุงอาหาร  เราได้เห็นถึงคุณค่าของเครื่องเคราทุกอย่างที่ใส่ลงไปเพื่อประกอบเป็นอาหาร เพื่อให้ผู้รับประทาน ได้รับประโยชน์สูงสุด
  • ศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวม  เราเห็นการดูแลรักษาสุขภาพที่ต้องต้องดูทั้งกายและจิตใจ 
  • ศาสตร์การเมือง การปกครอง  เราได้เห็นการปกครองที่ผู้ชายเป็นใหญ่  เห็นการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น  เห็นการคอรัปชั่นของขุนนาง เห็นการใช้อำนาจทั้งที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม
  • ศาสตร์การบริหารจัดการ  เราได้เรียนรู้วิธีการบริหารองค์กรและคนในองค์กร รวมทั้งการบริหารตนเองที่อาจนำพาไปสู่ความสำเร็จเช่นจังกึม หรือความหายนะ เช่นกึมยอง
  • ศาสตร์การจัดการความรู้  เราเห็นตัวละครแดจังกึมเอง แสดงออกในเรื่องนี้อย่างเด่นชัดตลอดทั้งเรื่อง ทั้งการค้นคว้าหาความรู้ บันทึก ทดลองปฏิบัติ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้  

     น่าเสียดาย ที่ผู้เขียนมีความสามารถในการคิดและเขียนที่จำกัด  ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆ ที่ว่านี้ให้เห็นภาพในรายละเอียดได้มากไปกว่าบันทึกไม่กี่ชิ้นบน blog “เรียนรู้สิ่งดีๆจากหนัง/ละคร” ที่ผ่านมา