วันนี้ได้อะไร..

          -เรียนรู้การสร้าง blog

          -แลกเปลี่ยนเรียนรู้ blog

          -กระบวนการคิดแบบ  KM

          -กระบวนการทำงานเป็นทีมของบริษัท TOYOTA

         - การสรุปงานจากการศึกษาดูงานแบบ  AAR