เหตุเกิดตอนติวเรื่องการนำแฟ้มของโปรแกรม freemind ขึ้นไปเก็บไว้บนโฮมเพจของผู้ใช้ด้วยการใช้โปรแกรม IE ในการส่งแฟ้มด้วยการเปิด path ชื่อ ftp:[email protected]

พอผู้ใช้เปิดเห็น folder ชื่อ public_html รู้สึกไม่ชอบชื่อนี้ ก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่ออื่น ผลออกมาคือเปิดโฮมเพจของตนเอง ในเวบไซต์ http://host.psu.ac.th/~username.xx/ ไม่ได้อีกเลย

วิธีแก้ไขคือให้ rename กลับเป็นชื่อว่า public_html เหมือนเดิม เป็นใช้ได้ โปรดจำไว้ว่า directory ชื่อ public_html เป็นชื่อสงวนไว้สำหรับสร้างโฮจเพจแบบ static ง่ายๆของผู้ใช้ครับ

--วิภัทร