ความเห็น 15855

อย่าเปลี่ยน directory ชื่อ public_html

ฉัตรชัย
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

สำหรับ user ถ้าอยากแก้ก็คงแก้ไม่ได้ครับ แต่ถ้าเป็นผู้ดูแลระบบ และอยากจะเปลี่ยนจริงๆ ก็พอที่จะทำได้ครับ โดยไปแก้ไข config ของตัว Web Server ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะ อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ directory สำหรับเก็บ homepage ของ user ได้ สำหรับ apache หรือ apache2 จะใช้ตัวแปรของ config ที่ชื่อว่า UserDir ครับ ซึ่งจะอยู่ใน ไฟล์ /etc/apache/httpd.conf สำหรับ apache และ /etc/apache2/apache2.conf สำหรับ apache2

แต่ถ้าจะว่ากันจริงๆแล้ว สำหรับ admin เองก็คงไม่หมาะเท่าไรที่จะไปเปลี่ยนชื่อนี้ เนื่องจาก ชื่อ public_html สำหรับ user homepage ดูเหมือนจะเป็น de facto standard ไปแล้วครับ ถ้าไปเปลี่ยนชื่อ ก็คงต้องแจ้งให้ user ทราบกันวุ่นวายพอสมควรอีกครับ