นิตยา อำพันธ์ : AAR Volume 1

        3 ชั่วโมงเต็มที่ได้นั่งอยู่ในห้องเรียนที่เย็นสบายนี้ ได้......

แนวคิดในการจัดทำ IS การจัดทำข้อมูลบทที่ 2 การอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า และการเขียนข้อเสนอแนะ

* แนวคิดในการสอบประมวลผลการเรียนรู้

* แนวคิดใหม่ในการใช้ KM ในการเรียนรู้ โดยการใช้ web blog ที่ www.gotoknow.org

      - สร้างบล็อก เพื่อนำเสนอ BAR และ AAR

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิตยา อำพันธ์ความเห็น (0)