วันนี้เราได้ความรู้รูปแบบใหม่คือใช้บล็อก เป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางหนึ่ง การสมัครเป็นสมาชิกชุมชนบล็อก และการบันทึกความรู้