นายยุทธนา จันเทศ : การเรียนในวันนี้

ไม่มีอะไรที่จะเกินความของคนไปได้

1.ได้ความรู้จากการเล่าประสบการณ์จากที่อาจารย์ไปงานที่ Toyota  เกี่ยวกับการจัดระบบต่างๆ

2.การเข้า Blog  การสมัครเข้าสู่ชุมชนเพื่อเสนอข้อความข้อคิดเห็นต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธนา จันเทศความเห็น (0)