แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 14 มี.ค. 49

         วันนี้ ตื่นนอนแต่เช้า เพราะมีเรียนตอน 8.00 น. รีบมาเรียน วิชา การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ที่มาตั้งแต่เช้า  เพราะกลัวไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (เหมือนเมื่อวาน ที่ตึก IT) 

          อาจารย์บอกว่าในการเรียนตอนนี้ จะใช้วิธี  "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" มาใช้ในการสอน 

          ที่อาจารย์ถามว่าท่านมาเรียนในวันนี้  ท่านได้อะไรบ้าง คงจะตอบสั้น ๆ แค่หัวข้อและเท่าที่จำได้

          เริ่มจากเรื่องที่กำลัง hot ที่สุดของพวกเราตอนนี้ ก็คือ  เรื่อง IS  ได้รับทราบขั้นตอนของอาจารย์ที่อาจารย์บอกให้กลุ่มของอาจารย์ทำตามขั้นตอน ว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะทำบ้าง แล้วสรุปเป็นเรื่องของเราเอง  ถ้าไม่เกี่ยวข้องให้ตัดออกไป

          ส่วนเรื่องที่ 2 ก็เป็นเรื่อง ที่อาจารย์นำประสบการณ์จากการไปดูงานที่ โตโยต้า มาเล่าให้พวกเราฟัง ถึงการทำงานของบริษัท  ทำอย่างไรให้ปีนี้ยอดขายของโตโยต้ามากกว่ายี่ห้ออื่น

          เรื่องที่ 3  เรื่องอาจารย์บอกว่าในม.กำลัง Hot ก็คือเรื่อง  KM  - การจัดการความรู้  เป็นการสอนเรื่องความคิด คิดเหนือความคาดหมาย ซึ่งตอนนี้ห้องสมุดของ มน. ก็กำลังใช้อยู่ และเรื่อง AAR และ  BAR  แนะนำให้นำหลักหรือสิ่งต่อไปนี้ ไปทำ  คือ  1. ท่านคาดหวังอะไรกับการไปศึกษาดูงาน/อบรม/ทัศนศึกษา/ทำกิจกรรม ในครั้งนี้  2. ท่านได้อะไรจากที่คาดหวังไว้บ้าง   3.  อะไรที่ท่านไม่ได้  และทำไม   4.  ท่านำสิ่งที่ได้กลับไปทำอะไรบ้าง 

           เรื่องสุดท้ายที่ได้รับ  คือ  NUKM blog  (การพัฒนาระบบบล็อกขึ้นเพื่อใช้เป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้เชิงฝังลึก (Knowledge Management Solution)  การสมัครเป็นสมาชิกของ www.gotoknow.org  การสร้างบล็อก และการสร้างบันทึก  และเขียนบันทึกส่งอาจารย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณัฎฐิรา ศรีเพชรความเห็น (0)