ฐิติชญา พุทธา : เราได้อะไรกับการเรียนในวันนี้14/03/49

รู้จักกับgotoknow.org

        วันนี้ได้รู้จักกับ 

     : gotoknow.org  อาจารย์ได้แนะนำให้รู้จักกับการจัดการบล็อกในgotoknow.org/nu-cai 

     :  KM  =  การจัดการความรู้  / AAR = After Action Review ,BAR= Befor Action Review

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐิติชญา พุทธาความเห็น (0)