ได้เห็นคุณ Work4Best's Blog? ได้แนะนำเกี่ยวกับ Nokia 770 อยู่หลาย blog พอดีผ่านไปเว็บ mono เพิ่งรู้ว่าใน nokia 770 ก็มี mono ลงไว้ให้ใช้ด้วย

user posted image
มี vdo ให้ดูที่ http://www.go-mono.com/nokia/nokia-gtksharp.mov