เห็นมีหลายคนใช้ prototype.js ที่เขียนโดยคุณ Sam Stephenson. ก็ ok นะ ดูง่ายดี ลองอ่านจากเอกสาร Using prototype.js v1.3.1
เอาตัวอย่างมาดูกันเล็กน้อย

CODE


 

This is a paragraph
 

This is another paragraph
อืมส์ note ไว้ก่อน จะหาโอกาสทดลองใช้ดู


UPDATE
AJAX Tutorial with Prototype
AJAX Presentation Outline
Easy Ajax with Prototype
Quick Guide to Prototype