ไปเจอ Zimbra ลองดู Flash demo สิครับ น่าสนใจดี

มีจุดเด่นอย่างไร
- Zimbra เป็น Browser - Zimbra Ajax client
- สามารถเข้าถึงระบบของ Zimbra ผ่าน Outlook (Online, Offline, Cached Mode), Apple Mail and iCal, Eudora, Evolution, Thunderbird/Sunbird, RSS
- ทุกที่ทุกเวลา กับ Mobile - Wireless devices "over the air" synchronization sans special client software: Blackberry, Palm, Nokia, Motorola, Good, PocketPC
- ตารางนัดหมาย สนับสนุนการทำงานเป็นทีม
- และอีกมากมาย ลองดู Administrative Benefits และ End User Benefits

Yahoo Map
user posted image

Calendar
user posted image

PO Numbers
user posted image

ถ้าไม่จุใจกับ screenshot ไปดูได้ที่ ตารางนัดหมาย และ หน้า screenshot


ผมยังไม่ได้ลอง หากมีโอกาสคงได้เอามาใช้งาน ใครมีโอกาสลองก่อนหรือได้ใช้แล้ว ช่วย review ให้ฟังด้วยนะครับ

Links
http://www.zimbra.com/
Zimbra Unveils Innovative, Open Source Collaboration Software and Messaging Server